Comprimir i descomprimir fitxers

Suport i tutorials sobre l'ús de la funció de comprimir/descomprimir del panell de control de cdmon

Com descomprimir fitxers a l'allotjament
Quan has de pujar molts fitxers a l'allotjament, una bona opció és fer-ho mitjançant un fitxer comprimit. Un cop pujat, per descomprimir aquest fitxer ...
Dj, 11 Nov., 2021 at 4:06 PM
Com fer una còpia web comprimida i com descarregar-la
Primerament, ha de saber que la copia web comprimida no fa una copia de la base de dades, sinó que el que fa exclusivament del contingut que hi ha a dins de...
Dj, 10 Març, 2022 at 2:56 PM