Gestió de bases de dades

Com importar i exportar bases de dades des de phpMyAdmin
Des del phpMyAdmin podem gestionar les nostres bases de dades, podem afegir, eliminar o crear nou contingut. Dues de les operacions més comunes a l'uti...
Dt, 16 Ag., 2016 at 11:41 AM
Com crear usuaris secundaris MySQL
Podem crear usuaris secundaris de MySQL des del panell de control, així podrem facilitar la distribució de la gestió a determinats usuaris. D'aquesta m...
Dv, 2 Març, 2018 at 10:05 AM
On veure les dades de connexió MySQL
Moltes de les aplicacions que podem instal·lar al nostre web necessiten bases de dades i, per poder connectar-se a elles i fer-les servir, necessitem les da...
Dc, 7 Març, 2018 at 10:24 AM
Com connectar al MySQL a través de SSH
Qualsevol hosting que tingui activat l'accés a través de SSH pot connectar per consola al MySQL. Per fer-ho cal utilitzar la següent comanda:   mysql...
Dt, 16 Ag., 2016 at 11:45 AM
Com realitzar la importació d'arxius CSV a MySQL des de PHP i des de SSH
CDmon vetlla per la seguretat i l'operativitat dels serveis, per aquesta raó certes funcionalitats no segures de MySQL per a la càrrega massiva d'...
Dt, 16 Ag., 2016 at 11:49 AM
Com connectar a una BBDD externa MS SQL
Si volem connectar, des del nostre allotjament web, a una base de dades externa en MS SQL podem utilitzar la funció mssql_connect(). A continuació, posem u...
Dt, 16 Ag., 2016 at 11:52 AM
Com accedir al phpMyAdmin
En el cas de voler veure, modificar o eliminar dades de la nostra base de dades, el millor és accedir a través del phpMyAdmin. PhpMyAdmin és un gestor ...
Dt, 6 Març, 2018 at 9:07 AM
Com crear bases de dades MySQL
La utilització de pàgines dinàmiques o de gestors de continguts requereix l'ús de bases de dades MySQL. Aquestes bases de dades les podem crear des del...
Dt, 6 Març, 2018 at 11:42 AM
Com activar l'accés extern a una base de dades MySQL
Per motius de gestió de la nostra pàgina, és possible que tinguem configurats sistemes externs a l'allotjament que necessitin accedir a la base de dade...
Dt, 16 Ag., 2016 at 12:07 PM
Com importar bases de dades MySQL des del Panell de control
En el Panell de control de CDmon, podem executar scripts SQL i ens permet importar dades MySQL a bases de dades directament al servidor MySQL. Podem troba...
Dt, 25 Oct., 2016 at 8:47 AM