Informació dels dominis

Base de dades WHOIS: Informació bàsica
Quan es registra un domini, les dades de registre passen a formar part d'una base de dades pública: el Whois. Depenent de l'extensió del domin...
Dt, 25 Oct., 2016 at 8:44 AM
Tipus de dades WHOIS d'un domini: Contacte de pagament
El contacte de pagament (o contacte de facturació) és la persona que s'associa als temes de pagament del domini. Us mostrem, depenent de l'ext...
Dt, 25 Oct., 2016 at 8:44 AM
Tipus de dades WHOIS d'un domini: Estats i cicle de vida
En tenir una data de caducitat, els dominis passen per una sèrie de fases o períodes, tal com s'explica al cicle de vida dels dominis: A t...
Dt, 25 Oct., 2016 at 8:44 AM
Informació dels dominis .me
Aquí trobareu tota la informació referent als dominis .me. Informació general dels dominis .me Restriccions dels dominis .me Dominis .me multiling...
Dt, 16 Ag., 2016 at 4:23 PM
Informació dels dominis .xxx
Aquí trobareu tota la informació referent als dominis .xxx. Informació general dels dominis .xxx Restriccions dels dominis .xxx Dominis .xxx multi...
Dt, 16 Ag., 2016 at 4:29 PM
Informació dels dominis .nl
Aquí trobareu tota la informació referent als dominis .nl. Informació general dels dominis .nl Restriccions dels dominis .nl Cicle de vida de...
Dt, 16 Ag., 2016 at 4:31 PM
Informació dels dominis .ch
Aquí trobareu tota la informació referent als dominis .ch. Informació general dels dominis .ch Restriccions dels dominis .ch Dominis .ch mult...
Dt, 16 Ag., 2016 at 4:32 PM
Requisits per transferir un domini genèric (gTLD)
Abans de sol·licitar una transferència de domini TLD s'ha de tenir present que el domini ha de complir les condicions següents: Heu de tenir acc...
Dv, 25 Nov., 2016 at 9:47 AM
Requisits per transferir un domini .tel a CDmon
Abans de sol·licitar una transferència de domini .tel s'ha de tenir present que el domini ha de complir les condicions següents: Heu de tenir accés...
Dt, 16 Ag., 2016 at 4:37 PM
Tipus de dades WHOIS d'un domini: Data de caducitat
La data de caducitat d'un domini pot ser consultada a través del cercador Whois, per a conèixer el moment en què un domini finalitza el període d...
Dt, 25 Oct., 2016 at 8:46 AM