Servidor dedicat administrat

Gràfiques de hardware del servidor dedicat administrat
Les gràfiques de hardware li permeten visualitzar l'estat del seu servidor. A través de les gràfiques podrà visualitzar els següents paràmetres: Gr...
Dt, 25 Oct., 2016 at 9:19 AM
Renovar servidor dedicat administrat
Al accedir al servidor Dedicat des del panell, a la part superior mostra la data de renovació del servidor Dedicat. Polsant Renovar servei, s'afe...
Dt, 25 Oct., 2016 at 9:20 AM
Bones pràctiques per l'ús del servidor dedicat
CDmon vetlla pel bon funcionament i la operativitat dels servidors administrats mitjançant programes de manteniment preventiu, es per això que es important ...
Dt, 9 Ag., 2016 at 5:11 PM
Control de transferència del servidor dedicat administrat
En aquest apartat podrà gestionar la transferència dels allotjaments creats al servidor dedicat. Control de transferència individual Activar control...
Dt, 25 Oct., 2016 at 9:20 AM
Ampliar característiques del servidor dedicat administrat
Al accedir a la secció d'ampliar característiques ens apareixerà un formulari on podrem omplir els camps amb les nostra petició d'ampliació.   ...
Dt, 9 Ag., 2016 at 5:14 PM
Configurar enviaments de newsletter del servidor dedicat administrat
En aquest apartat podrà establir els enviaments diaris dels allotjaments del servidor virtual. Li apareixerà el llistats dels allotjaments als que ha assi...
Dt, 9 Ag., 2016 at 5:15 PM
Informació del servidor dedicat administrat
A la següent imatge tenim una visió general dels elements disponibles. La informació del servidor dedicat es compon dels següents elements: IP ...
Dt, 25 Oct., 2016 at 9:21 AM
Gestionar allotjaments del servidor dedicat administrat
Per defecte, apareix el llistat bàsic dels allotjaments creats al servidor dedicat. Mitjançant el camp desplegable podrem realitzar les següents ope...
Dt, 25 Oct., 2016 at 9:21 AM
Gràfiques de xarxa del servidor dedicat administrat
Tràfic de la targeta de xarxa 0: gràfiques de xarxa de la boca 0 de la targeta de xarxa principal del servidor. La boca 0 és la connexió a Internet del se...
Dt, 25 Oct., 2016 at 9:21 AM
Configurar el panell de gestió marca blanca del servidor dedicat administrat
Per poder donar un suport millor als seus clients, CDmon posa a la seva disposició un panell de control completament configurable per als seus clients, tota...
Dt, 9 Ag., 2016 at 5:29 PM