Des del panell de control de cdmon teniu l'opció de transferir la gestió d'un domini a un altre usuari de manera molt senzilla.


En aquesta guia mostrarem com transferir fer una transferència massiva a un altre usuari invidual.


Nota: La transferència massiva és quan vol transferir dos o més dominis al mateix moviment. Si només voleu transferir un únic domini, us recomanem seguir aquesta guia: Gestió de domini: Transferir un domini a un altre usuari de cdmon


Per fer la transferència de dominis cap a un altre usuari, heu d'accedir al Llistat de dominis del vostre tauler de control tal com mostrem:


Seguidament, heu de seleccionar els dominis que voleu transferir a l'altre usuari amb les caselles de l'esquerra del Llistat de dominis registrats. Un cop seleccionats, heu d'anar sobre Accions i clicar sobre Transferir a un altre usuari de cdmon tal com mostrem a la imatge:Al següent pas haureu d'indicar quin és el nom de l'usuari a qui vol transferir els dominis. Per verificar que no hi hagi cap error sintàctic, heu d'introduir el nom de l'usuari dues vegades.Si el nom de l'usuari és correcte, apareixerà una finestra d'Informació del Tauler de control conforme els dos usuaris, l'actual i el nou, rebran un correu electrònic amb un enllaç per confirmar el traspàs.En clicar sobre Acceptar, accedirà a la gestió de la Migració la migració interna. Des d'aquí podeu veure els dominis que sol·licitats per migrar-vos al nou usari i també l'estat per part dels dos usuaris, si estan Pendent d'acceptació o Acceptat en cas que ja hagin confirmat el traspàs:


Tots dos usuaris rebran un correu amb per a l'acceptació de la transferència. Heu de clicar a l'enllaç per poder acceptar el traspàs. El correu és tal que així:


Apreciat client,

L’informem que s’ha sol·licitat la migració interna els següents productes:

Dominio dominiexemple.com

Dominio dominiexemple1.com

Perquè la migració es faci efectiva, haurà de confirmar com a usuari actual del producte a través del següent enllaç:

https://admin.cdmon.com/ca/transferir-producte?dades[data]=U2FsdGVkX19LXmSEK5Scoj7zzCZmCb2VxZ2ZnTwBziyOVRLf1Ky3GkCPmjo7p3VYdZZ%2By7CIHvp96yLuC7TPTzyRjCcwqEHZCvhjLZpF436YQUHNgBlHrAIHc

Una vegada ambdós usuaris donin la seva conformitat, la migració es completarà i es notificarà als usuaris per correu electrònic.

Si ambdues parts no confirmen l’operació en un termini màxim de 60 dies, la petició de migració interna no finalitzarà i serà descartada.

Per a qualsevol consulta, estem a la seva disposició a través del suport de cdmon o bé a través dels telèfons 93 826 49 11 - 91 182 27 67.

Atentament,

L’equip de cdmon

www.cdmon.com


Amb aquest pas ja haurà acceptat la transferència per part seva. Només heu d'esperar que l'altre usuari accepti l'enllaç del vostre correu perquè la transferència es faci efectiva.


Quan tots dos usuaris ho hagin acceptat, la transferència dels dominis ja s'haurà efectuat. Rebreu un correu com aquest en aquell moment per confirmar el procés:


Apreciat client,

L’informem que ha finalitzat correctament la migració interna els següents productes:

Dominio dominiexemple.com

Dominio dominiexemple1.com

Per a qualsevol consulta, estem a la seva disposició a través del suport de cdmon o bé a través dels telèfons 93 826 49 11 - 91 182 27 67.

Atentament,

L’equip de cdmon

www.cdmon.com


Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.