Desde el panel de control de cdmon puede modificar la contraseña del usuario principal de FTP.


Para ello, debe acceder a la gestión del hosting del usuario FTP que quiera modificar. Una vez dentro debe ir hasta Gestores de archivos y clicar sobre FTP.


Des de el panell de control de cdmon pot modificar la contrasenya de l'usuari principal d'FTP.


Per fer-ho, ha d'accedir a la gestió del hosting de l'usuari FTP que vol modificar. Un cop dins, ha d'anar fins a Gestors de fitxers i clicar sobre FTP.


Accedirà a la Gestió dels comptes FTP. Ha d'anar fins a Dades del compte principal de FTP i en la secció dreta i ha de clicar sobre Canviar contrasenya.Finalment el panell ja li permetrà assignar una nova contrasenya per a l'usuari principal FTP d'aquest hosting. Poden seguir aquesta guia per Crear una contraseña segura


Un cop ja l'han restablert només ha de clicar sobre Guardar contrasenya per a que se li apliquin els canvis.Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.