El certificat SSL és un validador digital, proporcionant una identificació a la web i addicionalment protegeix la comunicació amb els navegadors mitjançant una connexió xifrada usant el protocol SSL(Secure Socket Layer).


Les empreses i les organitzacions han d'afegir certificats SSL als seus llocs web per protegir les transaccions en línia i mantenir la privadesa i seguretat de la informació del client. Aquestes dades inclouen informació potencialment confidencial, com ara noms, adreces, números de targetes de crèdit o altres detalls financers.


En resum: el certificat SSL manté segures les connexions i evita que els delinqüents llegeixin o modifiquin la informació transferida entre dos sistemes (navegador i servidor)


Com funciona un certificat SSL


Els passos d'una connexió a un web amb certificat SSL serien els següents.


- Un usuari, mitjançant el vostre navegador es connecta al lloc web  protegit mitjançant certificats SSL. 

- El navegador sol·licita que el servidor d'aquesta web s'identifiqui.

- En resposta el servidor web envia al navegador una còpia del certificat SSL.

- El navegador comprova si el certificat SSL és fiable. Si el certificat és correcte, s'envia un missatge al servidor web.

- El servidor web torna un justificant de recepció signat

- S'inicia una connexió xifrada amb SSL entre el navegador i el servidor web.


Com identificar un certificat i consultar-ne la informació.


Podem identificar una web amb certificat quan veiem un cadenat a la barra del navegador.Si fem clic al cadenat podem consultar informació detallada sobre el seu emissor i les dades de la web que estem visitant.Fins i tot podries consultar informació extra sobre la seva validesa, el tipus de certificat i una altra informació fent clic a La connexió és segura i seguidament a El certificat és vàlid :