La comanda ping és una eina de diagnòstic que permet fer una verificació de l'estat d'una determinada connexió d'un amfitrió local amb almenys un equip remot contemplat en una xarxa de tipus TCP/IP. Serveix per determinar si una adreça IP específica és accessible des de la xarxa o no.


El funcionament és simple; llança uns "paquets" al servidor que s'indiqui, i si el ping funciona correctament, aquest els re-envia per confirmar-los. D'aquesta manera, podem obtenir quina és l'adreça IP a la qual respon determinat domini o servidor i saber si respon o no.


La manera de fer un ping varia segons el sistema operatiu que tinguem. En aquest tutorial explicarem la manera de fer-ho en els tres sistemes operatius de referència, Windows, Mac OS X i Linux.


Com fer ping a Windows


Per llançar un ping des d'un dispositiu Windows, cal accedir a la consola d'ordres (CMD) del sistema operatiu. Només cal que busqueu per CMD a la barra d'inici per trobar-lo:Un cop obert, ja es pot llençar el ping sense problemes. Només heu d'escriure ping i seguidament el nom del domini/servidor que voleu comprovar. En aquest exemple ho hem fet amb cdmon.com:
Cóm fer ping a Mac OS X


Des de OS X té dues maneres diferents de fer ping. A Mac OS X té una aplicació anomenada "Utilitat de Xarxa" que us permet fer un ping amb una interfície. Només heu d'introduir el nom del domini/servidor que vol fer ping i clicar sobre "Ping". En aquest exemple hem fet servir el domini de google.com:L'altra manera de fer ping és com el mètode mostrat a Windows, ha d'obrir l'aplicació de "Terminal" al Mac OS X i només ha d'escriure ping i seguidament el nom del domini/servidor que voleu comprovar. En aquest exemple ho hem fet amb google.com:Com fer ping a Linux


Des de Linux ha d'obrir el cercador de les seves aplicacions i ha de cercar "Terminal". Un cop obert, el procés és igual que en els altres sistemes operatius; ha d'escriure ping i seguidament el nom del domini/servidor que voleu comprovar. En aquest exemple hem fet servir el domini de cdmon.com: