El missatge d'error "Failed to read FastCGI header" significa que quan Apache es comunica amb el PHP del vostre hosting, el procés de PHP no resol correctament. Aquest error no vol dir que hi hagi un problema amb Apache, sinó que poden haver-hi diversos motius pel qual apareix aquest error.


Aquest error pot tenir moltes variants, però el més habitual és que la pàgina/plugin que generi aquest error, aparegui a la pantalla un error 503 Service Unavailable
Si accediu per FTP als logs d'errors del vostre hosting o des del vostre tauler de control de cdmon (On veure el registre d'errors de l'allotjament) teniu accés als registres d'errors del vostre hosting.


Aquí podrà veure el registre generat al log, ha de ser similar al següent:


[Thu Mar 10 00:01:30.433775 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 10000:tid 100000373888] [client 91.11.1.121:60803] AH01067: Failed to read FastCGI header, referer: https://sudominio.com/wp-admin/users.php
HTML


Com hem indicat, el motiu que aparegui el "Failed to read FastCGI header" és perquè l'Apache del vostre hosting no es pot comunicar amb el PHP del servidor.


Les 3 causes més comunes per les quals apareix aquest error són:


- Un error al codi PHP de l'aplicació, com un plugin de WordPress amb errors


La causa més comuna d'aquests errors és el codi PHP amb errors en els seus arxius.


La millor solució és des-habilitar tots els complements de WordPress, temes personalitzats i altre codi personalitzat fins que identifiqui quin codi està causant el problema.


Per exemple, si teniu scripts, una cascada d'errors causats pels scripts pot resultar finalment que PHP ja no pugui respondre a les sol·licituds. En aquest cas, la solució és arreglar el codi PHP lent.


- El hosting no té memòria suficient


Si el vostre hosting es queda sense memòria en executar una sol·licitud PHP i el procés PHP estava usant molta memòria, el procés PHP que executa la sol·licitud fallarà.


Això no necessàriament és a causa del servidor, és a dir, els hostings de cdmon són PHP-FPM, per la qual cosa podeu ampliar i editar els valors PHP del vostre hosting a les vostres necessitats. Cada pla de hosting té un límit de memòria màxim.


La millor solució en aquest cas seria actualitzar el seu servidor a un amb més memòria o alliberar peticions perquè no requereixi aquesta memòria.


- Error PHP del servidor/hosting


Si cap d'aquestes causes correspon al vostre error, es possible que hi hagi alguna incompatibilitat amb el PHP. Es possible que la versió de PHP que té assignada en el seu hosting sigui molt antiga amb els plugins i temes que té instal·lats, i viceversa.


Pot contactar amb el nostre equip tècnic per a que revisin l'estat PHP del seu servidor.


support@cdmon.com