Una instal·lació predeterminada de Wordpress té l'accés al vostre administrador a la carpeta /wp-admin. Si heu instal·lat el vostre Wordpress des del nostre tauler de control, la carpeta és exactament la mateixa.


Per poder accedir a l'administració, heu d'introduir el nom del vostre domini + /wp-admin , l'accés seria:     sudominio.com/wp-admin . En aquest exemple accedirem amb el domini de benediciones247.com:Tot seguit accedireu a l'accés al vostre administrador. Aquí heu d'introduir el nom d'usuari i la contrasenya del vostre administrador de Wordress.


Aquestes credencials es generen de forma automàtica quan creeu el Wordpress, per la qual cosa si heu instal·lat el Wordpress des del nostre panell de control, podeu veure les dades d'accés aquí: Com veure les credencials d'accés d'un CMS instal·lat a cdmon


Si al contrari heu instal·lat el Wordpress manualment per FTP, aquestes claus no apareixeran al tauler de control, si no les recordeu, podeu canviar-la manualment des de la base de dades: Com canviar la contrasenya de l'administrador de WordpressQuan feu l'accés amb les credencials correctes, us apareixerà l'escriptori principal de l'administració del vostre Wordpress:

IMPORTANT: Si amb l'adreça d'accés de sudominio.com/wp-admin no ha funcionat, us suggerim fer-ho canviant el /wp-admin per /wp-login.php .


Aquest és el mateix fitxer d'accés, així que estarà dient al navegador que accedeixi directament a aquest fitxer.