A cdmon tens l'opció d'e modificar el teu compte de correu electrònic a diferents gestors. En aquest tutorial veuràs com fer-ho a Outlook 2016.


En aquest cas, utilitzem com a exemple el compte “example@bendiciones247.com”, aquesta adreça s'ha de modificar pel nom del compte de correu a configurar.


El primer pas, es anar a la cantonada superior esquerra del seu Outlook i clicar sobre "Archivo":Seguidament, en "Información", ha de clicar sobre "Agregar cuenta" tal i com mostrem en la següent imatge:S'obrirà una nova finestra per "Agregar un compte" on la primera opció de "Cuenta de correo electrónico" ve assignada de forma predeterminada. Ha de seleccionar la opció de "Configuración manual o tipos de servidores adicionales": Debe seleccionar la opción "POP o IMAP" y clicar en Siguiente >:


Ha de clicar la opció de "POP o IMAP" i clicar en "Siguiente >":Ens re-dirigirà a la "Configuració del compte IMAP i POP". Heu d'emplenar les dades al vostre Outlook amb les dades següents, canviant les dades respectivament per la vostra adreça de correu i el vostre domini:Per finalitzar, heu d'anar a la cantonada inferior dreta, a "Más configuraciones..." per finalitzar amb la configuració del compte.


S'obrirà una finestra amb la informació "General", heu d'anar fins a l'apartat de "Servidor de sortida" i desmarcar l'opció d'utilitzar la configuració del correu entrada, ha de marcar l'opció de "Iniciar sessió utilitzant" i introduir el nom de la compte i la seva respectiva contrasenya:A la columna "Avançades" podeu configurar els ports del servidor d'entrada i sortida per modificar-los manualment:


Servidor d'Entrada IMAP: 993 (POP3: 995)

Servidor de Sortida SMTP: 465Desprès d'acceptar, el compte de correu queda configurat correctament