Des de la base de dades de Prestashop, es pot modificar manualment la contrasenya de l'administrador de Prestashop (també conegut com a Backoffice) sense necessitat d'entrar al mateix administrador.


Per això, el primer de tot és obtenir la cookie_key del nostre Prestashop per poder modificar la contrasenya. Heu d'accedir mitjançant FTP als vostres arxius web per visualitzar el fitxer /web/app/config/parameters.php


Com connectar per FTP mitjançant webFTP


Ha de clicar sobre "Ver" l'arxiu parameters.php per poder veure la informació que hi ha en aquest:Has de copiar el codi sense les cometes "", tal i com mostrem a continuació:Un cop ja teniu copiat el cookie_key del Prestashop, ja podeu modificar la contrasenya de l'usuari administrador.


Tot seguit cal accedir a la base de dades del Prestashop per fer els canvis com hem esmentat anteriorment.


Com accedir al phpMyAdmin


Quan ja heu accedit a phpMyAdmin per gestionar totes les bases de dades creades al vostre hosting, heu d'anar a la base de dades associada al vostre Prestashop (si no la coneixeu, també apareix al fitxer parameters.php mostrat a dalt). Ha de buscar la taula ps_employee a la base de dades tal com mostrem a la següent imatge:


Heu de copiar l'email de l'usuari que vulgueu modificar, en els passos següents el necessitareu:En la aquesta taula de Prestashop apareixeran tots els usuaris que hi ha creats en el Backoffice del seu Prestashop, ha de clicar sobre "SQL" per modificar la contrasenya:En aquest apartat de phpMyAdmin pot llençar comandes directament a aquesta taula en concret- Ha de llançar la següent comanda tal i com mostrem en la imatge:


UPDATE `psoa_employee` SET passwd=md5('HUapLkRPdYReiag7hFRBTNtFuLAgiyNPp84vRnkobiRLTMbhMMIOqyjKEZhxnLuvNuevopassword123') WHERE email="nuestro@email.com"
HTML


Aquest es el pas que fa modificiar la contrasenya, per tant es important remarca la importancia d'aquest. En el seu cas, han de cambiar el codi que aapreix després de passwd=md5 per el seu cookie_key i seguidament, ha de escriure la contrasenya que vol assignar al usuari, en el nostre exemple la contrasenya seria Nuevopassrpd123


Es important també introduir el correu electrònic que té associat aquest usuari de Prestashop.


Un cop fet el canvi, ha de clicar sobre "Continuar" per guardar els canvis:En donar-li a "Continuar" ha d'acceptar els canvis i aplicar la nova contrasenya.


IMPORTANT: És possible que el phpMyAdmin denegui el canvi mostrant un error com el següent:


En aquest cas, es pot fer el canvi de diferent manera.


El procés és força similar, ha d'anar fins a la taula ps_employee igual que el mètode anterior. En aquest cas clicarem sobre "Editar" directament sobre l'usuari que vol modificar:


 

Seguidament heu d'anar fins a l'apartat de passwd i enganxar-hi la cookie_key amb la nova contrasenya com vam fer al pas anterior. És important seleccionar la codificació MD5. Mostrem una imatge d'exemple:Per finalitzar, només cal clicar a "Continuar" que apareix a baix de tot per guardar els canvis:Si el canvi s'ha processat correctament, el mateix phpMyAdmin ens mostrarà la confirmació següent: