Elementor és un dels plugins de desenvolupament web més utilitzats de tota la llibreria de Wordpress. El mateix Elementor, té fins i tot una llibreria interna de plugins per a Elementor per poder personalitzar encara més el desenvolupament amb aquest plugin.


Volem remarcar la importància de tenir present sempre la versió d'Elementor i Addons que es té instal·lat, ja que molts poden tenir problema d'incompatibilitats entre ells i fins i tot amb la versió de Wordpress instal·lada en aquest hosting Com saber quina és la versió de Wordpress instal·lada 


Per veure la versió instal·lada, hem d'anar fins a la gestió de l'Elementor a l'administrador de Wordpress i anar a "Información del sistema":Seguidament, hem de baixar fins a l'apartat de "Active Plugins", on apareix un llistat tots els plugins instal·lats al Wordpress. En aquesta llista apareix també la versió instal·lada dels plugins. Hem de buscar el de "Elementor" i el de "Essential Addons for Elementor" i veure la versió instal·lada a cadascun d'ells:IMPORTANT: Recomanem tenir el plugin "Essential Addons for Elementor" actualitzat a la versió 5.0.5 o superior, ja que a les inferiors hi ha una vulnerabilitat crítica. Més informació a https://wordpress.org/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/