En algunes ocasions en utilitzar un compte de correu electrònic de cdmon a l'aplicació de Gmail ens podem trobar que aquest no pot connectar amb el certificat de seguretat del servidor. El missatge que podem rebre ha de ser com el següent:


Tal com indica el missatge de l'error, cal modificar manualment la configuració del compte a l'aplicació de Gmail perquè pugui tornar a fer la connexió.


Com configurar el correu sortint d'un compte ja configurat a Gmail


Primer de tot, hem d'accedir al nostre compte de Gmail i anar a la configuració d'aquest, se'ns obrirà una altra finestra de la configuració ràpida, però hem de clicar sobre "Ver todos los ajustes":

Un cop dins, accedim a "Cuentas e Importación"A "Enviar como", sobre el compte amb què estem tenint problemes, hem de donar-li a "Editar datos". Des d'aquí també podem configurar amb quin compte respondre els missatges.Aquí començarà la configuració del compte. A "Nombre" hem de posar amb quin nom volem que la gent rebi els nostres correus electrònics. Hem de donar-li a "Siguiente paso" per continuar.Tot seguit apareixeran les dades d'enviament SMTP del compte. Les dades han de ser com les que apareixen a la següent imatge, però amb el servidor del seu domini, a l'exemple ho hem fet amb "bendiciones247.com" :Si introduïm correctament la contrasenya, automàticament tancarà la finestra i tornarem a l'apartat de "Comptes i importació".IMPORTANT: En algunes ocasions, no inicia la sessió editant un compte ja configurat, per la qual cosa en aquests casos és recomanable eliminar la configuració del compte al "Enviar como" i afegir-la com si fos un compte nou:

Com afegir un compte de correu sortint SMTP a Gmail


Primer de tot, hem d'accedir al nostre compte de Gmail i anar a la configuració d'aquest, se'ns obrirà una altra finestra de la configuració ràpida, però hem de clicar sobre "Ver todos los ajustes":

Un cop dins, accedim a "Cuentas e Importación", i en l'apartat de "Enviar como", cliquem sobre "Añadir otra dirección de correo electrónico"


Se'ns obrirà una finestra per a iniciar la configuració,  A "Nombre" hem de posar amb quin nom volem que la gent rebi els nostres correus electrònics i en la direcció de correu, el compte que volem configurar:Tot seguit apareixeran les dades d'enviament SMTP del compte. Les dades han de ser com les que apareixen a la següent imatge, però amb el servidor del seu domini, a l'exemple ho hem fet amb "bendiciones247.com" :
En donar-li a "Añadir cuenta", ens redirigirà a una nova finestra on hem d'acceptar un correu de validació enviat al compte que estem configurant:Com que el correu està en cdmon, podem accedir a la safata d'entrada des de RoundCube (webmail.tudominio.com) i obtenir el codi enviat al compte.Tornem a la finestra anterior, enganxem el codi i donem a "Verificar"Finalment, ja tindrem afegit el compte com a SMTP al nostre Gmail: