En certes ocasions volem veure el contingut d'un allotjament diferent del que apunta el domini, per exemple, en voler fer una migració d'un proveïdor cap a cdmon quan el domini segueix apuntat amb ells però volem veure si el contingut al servidor de cdmon ha finalitzat correctament.


IMPORTANT: Volem remarcar que aquest canvi només afecta el dispositiu, és a dir, les persones que accedeixin al domini seguiran accedint a la IP pública del domini, aquest canvi només és al dispositiu on es faci el canvi. D'aquesta manera es pot veure com respon el hosting d'un domini diferent del que apunta públicament.


Per poder modificar la IP a què apunti el domini només al nostre dispositiu, hem de configurar el fitxer hosts del nostre ordinador.


El procés és diferent depenent del sistema operatiu que utilitzem, sent per a Windows un procés diferent al de Mac i Linux:


Com configurar el fitxer hosts a Windows


Hem d'anar al disc dur on tenim instal·lat el nostre sistema Windows. Un cop aquí, el fitxer hosts es troba a Windows/System32/drivers/etc


Seguidament, editarem editar els fitxers hosts. Per això, fem doble clic sobre el fitxer hosts i ens preguntarà amb quin programa volem editar els fitxers. Seleccionarem el bloc de notes per fer els canvis:


Aquest fitxer requereix de permisos d'administrador per executar-se, per la qual cosa si no estem amb l'usuari administrador, hem d'executar el fitxer com aquest fent clic dret:


Un cop dins l'arxiu, hem d'introduir el nom del domini que volem modificar i la IP del hosting al que heu d'apuntar. Exemple:Com hem indicat, hem d'introduir la IP del hosting que volem visualitzar i el domini que volem que apunti a aquesta IP.


La IP del hosting de cdmon es pot obtenir des de la informació del servidor del nostre tauler de control.


Finalment, en accedir al domini (a l'exemple domini.com) aquest respondria per la IP assignada.


IMPORTANT: Si volem revertir els canvis, només hem d'accedir de la mateixa manera al fitxer hosts i eliminar les línies que hem afegit.


Com configurar el fitxer hosts a Mac i Linux


El procés en aquests sistemes operatius és molt més òptim, ja que ho podem fer ràpidament des del terminal.


Per tant, hem d'obrir el terminal/consola de les nostres aplicacions:


Seguidament, hem d'executar sudo nano /etc/hosts i ens sol·licitarà la contrasenya del nostre usuari, l'hem d'introduir:Ja estarem dins del fitxer hosts, per la qual cosa ara hem d'introduir el nom de domini i la IP del hosting tal com mostrem a la següent imatge:La IP del hosting de cdmon es pot obtenir des de la informació del servidor del nostre tauler de control.


IMPORTANT: Si volem revertir els canvis, només hem d'accedir de la mateixa manera al fitxer hosts i eliminar les línies que hem afegit.