Per a augmentar la seguretat i el control de connexions en el seu usuari de cdmon, hem implementat un històric de connexions on podrà gestionar les connexions obertes i tancades a més de veure-la data de connexió, la IP des de la qual s'ha realitzat i el país d'aquesta.


Com podem veure l'històric de connexions?


Per a accedir a l'històric de connexions anirem a l'apartat de Gestió d'Usuari i punxarem sobre Usuari i Seguretat:Una vegada dins d'usuari i seguretat, hem d'anar fins a l'apartat de "Històric de connexions":En accedir a aquest apartat, ens apareixerà un desglossament com el següent:Per a tancar les connexions que puguin haver-hi obertes en el seu panell de control, hem de punxar sobre el botó verd de "Tancar totes les connexions":Si punxem sobre el botó, ens sol·licita que li confirmem si volem tancar les connexions obertes que tingui el panell:Quan ho confirmem i es processi, ens ha d'aparèixer la notificació del panell conforme ha eliminat les connexions obertes correctament:En l'apartat del "Històric de connexions" podem veure la Data de l'últim accés, l'IP d'aquesta connexió i el país del qual prové aquesta IP.


També podem descarregar aquest històric en format .csv per a tenir-ho localment.