En diferents ocasions hem de crear nous usuaris per a gestionar el nostre Wordpress degut a que hem de facilitar l'accés a algun tercer o bé perquè el Wordpress es gestiona per a més d'una persona. En la següent guia mostrarem com crear usuraris de Wordpress des de l'usuari administrador d'aquest:


Primer de tot hem d'anar cap a la columna esquerra de l'administrador de Wordpress. Hem d'anar sobre "Usuaris" i clicar sobre "Afegeix":Seguidament apareixeran les diferents opcions que hem de configurar del nou usuar, com per exemple el nom d'usuari que es vol assignar (amb el que s'iniciarà sessió) o el correu electrònic associat a aquest:Un camp important es el del "Rol", ja que aquest es el que permet assignar els permisos de l'usuari:   • Subscriptor: És un usuari que pot veure contingut en la web, per exemple, si requerim que els usuaris es registrin per a veure el nostre contingut. També és útil quan fem una web i la hi volem ensenyar al client final (perquè no toquin res).
  • Col·laborador: Pot crear les seves pròpies entrades, però no publicar-les, aquestes han de ser aprovades per un Administrador o Editor.
  • Autor: Pot crear i publicar les seves pròpies entrades, no necessita permisos d'altres usuaris
  • Editor: Editor pot publicar les seves entrades i a més pàgines, té accés al contingut creat pels usuaris de “rang inferior”.
  • Administrador: És l'usuari que pot fer tot, només hauríem de tenir un i és l'únic capaç de fer tasques de configuració (plugins, themes, tocar codi etc.)


Finalment hem de clicar sobre el botó "Afegeix" per guardar els canvis.