Quan vam crear un nou arxiu o estem fent modificacions sobre l'allotjament, hi ha la possibilitat que els permisos d'aquests fitxers no siguin els correctes i per tant no puguem fer les accions necessàries.


A continuació anem a explicar com canviar els permisos dels arxius i directoris des del WebFTP i també des d'un gestor FTP extern, en aquest ajut utilitzarem FileZilla.


Canviar permisos des de WebFTP:


Primer de tot, hem d'accedir al nostre usuari FTP des del tauler de control: Com connectar per FTP mitjançant webFTP


Un cop dins, apareixerà el llistat dels arxius del nostre directori principal. Per modificar els permisos hem de seleccionar l'arxiu/directori que volem modificar i anar fins a les opcions de la part superior dreta i punxar sobre "Permisos":Seguidament ens apareixerà per modificar els permisos d'aquest arxiu/carpeta. Hem de seleccionar els permisos que creiem convenients i donar-li al logotip de guardar tal com es mostra. Si es tracta d'una carpeta, ens apareixeran les opcions donar els permisos en els sub-directoris i arxius de directori, és a dir, si el canvi ho volem fer de forma recursiva.IMPORTANT: Els canvis de permisos es poden seleccionar amb els "ticks" que apareixen per a cada tipus d'usuari o es poden fer directament modificant el Chmod. Aquesta funció el que fa és modificar els permisos directament al servidor, i hi ha molts tipus de Chmod, a continuació procedim a adjuntar els principals:


Chmod 777: Aquest tipus fa que els donem als 3 tipus d'usuaris el màxim permís, donant-los lectura, execució i escriptura

Chmod 755: En aquest cas chmod 755 estem donant permís de lectura i execució a tots els usuaris excepte al propietari que el té complet

Chmod 666: Aquest tipus de comandament chmod el que realitza és donar permisos de lectura i escriptura a tots, excepte execució. Tots poden accedir a l'arxiu, llegir el seu contingut i modificar-lo.

Chmod 644: Aquest chmod 644 es sol utilitzar per no permetre l'escriptura a ningú que no sigui el propietari.

Canviar permisos des de FileZilla:


Primer de tot, hem d'accedir al nostre allotjament des del programa FileZilla per poder modificar els permisos: Com connectar per FTP mitjançant FileZilla


Un cop dins, apareixerà el llistat dels arxius del nostre directori principal. Per modificar els permisos hem de seleccionar l'arxiu/directori que volem editar i fer clic dret i anar fins a l'última opció de totes, que apareix com a "Permisos de archivo..."Quan el seleccionem, ens apareixerà una finestra amb exactament les mateixes opcions d'edició que ens dóna el WebFTP:IMPORTANT: Els canvis de permisos es poden seleccionar amb els "ticks" que apareixen per a cada tipus d'usuari o es poden fer directament modificant el Chmod. Aquesta funció el que fa és modificar els permisos directament al servidor, i hi ha molts tipus de Chmod, a continuació procedim a adjuntar els principals:


Chmod 777: Aquest tipus fa que els donem als 3 tipus d'usuaris el màxim permís, donant-los lectura, execució i escriptura

Chmod 755: En aquest cas chmod 755 estem donant permís de lectura i execució a tots els usuaris excepte al propietari que el té complet

Chmod 666: Aquest tipus de comandament chmod el que realitza és donar permisos de lectura i escriptura a tots, excepte execució. Tots poden accedir a l'arxiu, llegir el seu contingut i modificar-lo.

Chmod 644: Aquest chmod 644 es sol utilitzar per no permetre l'escriptura a ningú que no sigui el propietari.