Per certes situacions no es pot utilitzar el gestor web de FTP i per això recomanem utilitzar algun gestor FTP extern, nosaltres recomanem utilitzar FileZilla, que és totalment gratuït


Com connectar per FTP mitjançant FileZilla


És cert que en certes situacions, la configuració del FileZilla pot limitar la connexió o el correcte funcionament del FTP, per això anem a adjuntar els errors més habituals de FileZilla i com solucionar-los:


FileZilla no pot detectar connexió amb el servidorÉs molt habitual que la directament el FileZilla no pot fer la connexió inicial amb el servidor. La majoria de vegades és perquè el mateix servei FTP no està habilitat. Per a això només s'ha d'accedir al tauler de control, en la gestió del FTP i activar-tal com es mostra en la següent guia: Com activar o desactivar el servei FTP


Masses connexions FTPL'error que sembla indicar que les sessions de FTP es queden obertes. El cas d'alguns gestors com Filezilla, hi ha ocasions que el gestor si dóna un error i torna a re-connectar, no tanca la sessió prèvia. Hem de revisar la configuració del gestor de configurar el nombre de connexions de la mateixa en 1 en cas de tenir-lo més alt.


Per configurar-lo, hem d'anar a fins a l'apartat de "Edición" del nostre FileZilla i clicar sobre "Opciones..."Seguidament, hem d'anar a la primera opció de totes, la de "Connexió" i modificar el nombre màxim de re-intents a 1, és a dir, si té un nombre superior a 1 hem de baixar-lo fins a aquest tal com es mostra a la imatge:Connexió passiva o activa


Moltes vegades el client FTP no pot finalitzar la descàrrega d'uns arxius o fer la connexió a servidor per la manera de connexió que té configurat. Per defecte ve en mode "Passivo" i per a la majoria d'accions aquest hauria de ser suficient, però en certes ocasions és necessari canviar la manera a "Activo". Per a això, hem d'anar a l'apartat de "Opciones" com en el cas anterior:Seguidament, dins el mateix apartat de "Connexión" hem d'anar fins a FTP, i en "Mode de transferència" seleccionar el "Activo":Arxius ocults


Per defecte, el FileZilla té l'opció de no mostrar arxius ocults de servidor, de manera que algunes vegades sembla com si l'arxiu no existís. Per a aquest procés només hem d'anar fins a l'apartat de "Servidor" i punxar sobre "Forçar mostrar arxius ocults" tal com es mostra a la imatge: