Wordpress de forma molt habitual té problemes amb els plugins instal·lats i aquests impedeixen l'accés a l'administrador de Wordpress.


En aquest cas, es pot accedir mitjançant FTP al nostre allotjament i desactivar el plugin que generi aquesta vulnerabilitat.


Primer de tot, hem d'accedir al nostre allotjament per el FTP.


Com connectar per FTP mitjançant webFTP


Un cop accedim, hem d'anar dins de la carpeta /web i anar a la carpeta /wp-contents tal com es mostra a la imatge:A la carpeta /wp-content es troba tot el contingut que es puja al Wordpress, aquí es troba la carpeta on estan tots els connectors:


Aquí ya aparece el listado de todos los plugins instalados. Para desactivar un plugin, podemos o eliminar directamente la carpeta o renombrar el nombre de la carpeta por cualquier otro, y así el Wordpress no lo detectará y quedará desactivado: