El correu associat l'usuari cdmon és l'adreça principal. S'utilitza per rebre comunicacions i gestions administratives.


Per canviar-Ho, hem d'accedir al nostre panell de control, a la Gestió de l'usuari i Usuari i Seguretat tal com mostrem en la següent imatge:Un cop dins, hem d'anar a "Dades d'usuari" i anar a l'inici del tot, a "Preferències de l'usuari" 


Només s'ha de modificar el correu que aparegui en el camp de "Correu de contacte" i posar el que vostè desitgi tenir com a principal: