Pregunta: Què és Debian 9?

Resposta: En aquest cas has de preguntar, què és Debian?
Debian és un sistema operatiu GNU basat en programari lliure. Trobaràs més informació sobre Debian prement aquí.


P: Quins avantatges té?

R: Debian 9 ofereix una major estabilitat, rapidesa i seguretat respecte als seus predecessors.


P: En quins plans està disponible?

R: Actualment Debian 9 està disponible per als plans compartits, és a dir per al pla Start, Junior, Sènior, Master, Preserver y Plataformes de proves. Per a més informació sobre els nostres allotjaments prem aquí.


*cdmon està treballant per implementar Debian 9 en tots els servidors que ofereix als seus clients.


P: Quines són les diferències més destacables respecte a Debian 7?

R: Les diferències més destacables són les següents:

  • Passar d'una plataforma amb Debian 7.11 a Debian 9.4, guanyant seguretat, estabilitat, velocitat i funcionalitat.
  • El sistema de gestió de base de dades passa de MySQL 5.5 a MariaDB 10.1.
  • Amb Debian 9 les versions de PHP disponibles són; 7.0, 7.1 i 7.2.
  • La versió d'Apache passa de la versió 2.2 a la 2.4, oferint més seguretat, estabilitat, velocitat i funcionalitat. Aportant el protocol HTTP/2 i passant OpenSSL 1.0.1.t a OpenSSL 1.0.2l.
  • El suport físic passa a ser de discos HDD a discos SSD amb una capacitat de transferència d'entre 200MB/s i 550MB/s.


P: Diferència entre MySQL i MariaDB?

R: MariaDB és ara la variant de MySQL amb més funcionalitats i millor rendiment. La compatibilitat de MariaDB amb MySQL és pràcticament total i amb millores de rendiment i funcionalitat. MariaDB està dissenyat per reemplaçar a MySQL directament, ja que manté les mateixes ordres, APIs i biblioteques.

MariaDB és totalment compatible amb MySQL, i per tant, la migració a MariaDB és simple i directa, no cal adaptar el codi.

  • Millores de velocitat, sobretot en consultes complexes quan s'utilitza el motor d'emmagatzematge Aria, ja que Aria escorcolla les dades de taules temporals en memòria, la qual cosa suposa un rendiment enfront de l'ús del disc dur (que és el que utilitza MyISAM).
  • S'afegeixen noves taules de sistema (INFORMATION_SCHEMA) per emmagatzemar estadístiques que ens poden ajudar a optimitzar les bases de dades.


P: Què és el protocol HTTP/2?

R: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) és el protocol que permet la transferència d'informació a través de la web. Aquest protocol ha anat evolucionant fins a arribar la versió més coneguda HTTP/1.1 i ara a la HTTP/2.
La gran millora que introdueix l'HTTP/2 és la velocitat, que s'aconsegueix mitjançant diverses novetats:

  • Estructura binària: l'estructura de capçaleres i dades en text pla se substitueix per frames binaris que encapsulen la informació.
  • Proactividad (Server push): els servidors poden enviar respostes per iniciativa pròpia, avançant-se a la petició del client.
  • Multiplexado: el protocol HTTP/2 permet atendre diverses comandes alhora, realitzant peticions paral·leles mitjançant una única connexió TCP, la qual cosa es coneix com multiplexado. D'altra banda, el sharding de dominis i la concatenació ja no són necessaris. ja que amb el protocol HTTP/2 es poden sol·licitar tants recursos com siguin necessaris.


P: Quin cost té un allotjament en Debian 9?

R: El cost d'un allotjament en Debian 9 serà el mateix que hi ha actualment. Trobaràs més informació sobre els preus dels nostres allotjaments prement aquí.


P: Si ja tinc un allotjament, puc passar-ho a Debian 9?

R: Sí, si ja tens un allotjament a cdmon i vol passar-ho a Debian 9 has de realitzar la petició de migració via tiquet, sempre que la teva versió de PHP sigui la 7.0.
En cas de tenir una versió posterior (5.3, 5.4, 5.5 o 5.6) has de passar l'allotjament a la versió 7.0 i adaptar la programació de la teva web a aquesta versió. Una vegada tinguis el teu allotjament amb la versió PHP7.0 i la programació de la web adaptada, podràs realitzar la petició de la migració a Debian 9.