Un Registre NS (Name Server) determina quins servidors comunicaran la informació del DNS d'un domini. Per exemple, ens permet assignar uns servidors DNS específics per un subdomini.


Per configurar un registre NS en un subdomini, accedim directament a gestionar DNS des del "Llistat bàsic de serveis" del nostre panell de control i seguim els següents passos.1.- Afegir registre

En el llistat de "Registres DNS" premem en Nou registre i en "Tipus de registre" escollim l'opció tipus NS.Indiquem el subdomini, l'adreça de destí i desem el registre.Si només volem una redirecció per un sol subdomini al registre principal, seleccionarem Només un subdomini.


També podem seleccionar la opció de Subdominis no definits.


2.- Propagació
Ja tenim el registre NS creat. Ara, únicament hem d'esperar que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar uns cinc minuts aproximadament.Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.