Un Registre AAAA es molt similar al registre A: ambdós s'utilitzen per apuntar un hostname a una direcció IP. La principal diferència es troba en que el registres A s'utilitzen per emmagatzemar direccions IPv4 (P. ex: 43.16.60.60);

en canvi, els registres AAAA son per direccions IPv6 (128 bits)(P. ex: 2001:db8:a0b:12f0::1)

Per fer una redirecció per IPv6 hem d'accedir a la gestió del DNS del domini que volem gestionar. Per això, cal accedir a gestionar DNS des del "Llistat bàsic de serveis" del nostre panell de control.1.- Afegir registre

En el llistat de "Registres DNS" premem en Nou registre i en "Tipus de registre" escollim l'opció tipus AAAA.Indiquem el subdomini, la IP de destinació en format IPv6 i desem el registre.


 

Si únicament volem la redirecció per IP en el registre principal, o bé únicament en les www seleccionarem Només un subdomini.També podem seleccionar l'opció de Subdominis no definits. 2.- Propagació
Ja tenim la redirecció IPv6 preparada. Ara, únicament hem d'esperar que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar uns cinc minuts aproximadament. 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.