Per a les noves versions de Thunderbird, es pot importar i exportar correus electrònics des de la propia aplicació de Thunderbird, i si té el compte configurat amb IMAP, es sincronitzarà amb el servidor.


Exportar correu a arxiu Thunderbird .eml:


Per a l'exportació de correus, cal que es seleccionin tots els correus que es volen exportar. 


Pot seleccionar un a un els correus o bé seleccionar-los tots de cop. Per fer-ho només cal que presioni Ctrl + A i tots els correus de la carpeta quedaràn marcats.
Seguidament haurá de clicar sobre el botó de "Menú" que es troba en la part superior dreta i clicar sobre Anomena i desa:
Un cop dins de Anomena i desa, haurá de clicar sobre Archivo... o premer sobre Ctrl + S:

Haureu de seleccionar la carpeta on voleu que el Thunderbird faci l'exportació perquè els correus quedin allà desats.


En accedir a la carpeta en qüestió, podem veure els fitxers correctament:Exportar configuració/missatges Thunderbird a un arxiu comprimit:


Aquesta exportació permet generar un arxiu comprimit ZIP amb tots els correus d'un compte de correu. Per a generar el comprimit haurà de clicar sobre el botó de "Menú" que es troba en la part superior dreta i clicar sobre Eines:Seguidament li apareixeran totes les eines que té l'aplicació de Thunderbird. Ha de clicar sobre la opció de Exporta... per iniciar el procés.Clica sobre Exportar per a iniciar el procés d'exportació.Seguidament s'obrirà una finestra per poder navegar en els fitxers del nostre dispositiu i haurà de seleccionar el directori i el nom que vol que tingui aquest comprimit. Un cop fet clica sobre GuardarL'exportació dels fitxers començarà i així ho mostrarà la barra blava de progrés. Un cop finalitzi li apareixerà en finestra i li donarà l'opció de TerminarImportaci de Thunderbird


Per a poder importar correu a un compte configurat en l'aplicació de Thunderbird, cal que disposeu d'un arxiu comprimit de tots els correus. Per a fer l'importació, haurá de clicar sobre el botó de "Menú" que es troba en la part superior dreta i clicar sobre Eines:Seguidament li apareixeràn totes les eines que té l'aplicació de Thunderbird. Ha de clicar sobre l'opció de ImportarAccedirá a l'eina d'importacions del propi Thunderbird. Aquí haurà de clicar l'opció en funció des d'on vulgui importar els correus. En aquest exemple nosaltres farem servir l'última opció, ja que li permet imporar dades des de un arxius comprimit ZIP:Haurà de seleccionar l'opció en funció de les dades que vol importar. En aquest cas seleccionem la primera opció que li permet importar a partir de fitxers .zip.Automàticament s'obrirà una finestra per poder navegar sobre els fitxers del nostres dispositiu, només haurà de seleccionar el fitxer comprimit que vol importar.Seguidament el Thunderbird li obligarà a seleccionar quines són les dades que vol importar, pot des-seleccionar les que vulgui importar:Només caldrà clicar sobre Iniciar importación per a que s'inici el procés:L'importació dels fitxers començarà i així ho mostrarà la barra blava de progrés. Un cop finalitzi li apareixerà en finestra i li donarà l'opció de Terminar Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres.