Exportació des de Mail de Mac:


Obrim el programa Mail de Mac i seleccionem ''Bústies d'entrada'' al menú de l'esquerra.


Ens col·loquem a la part superior esquerra sobre de l'opció del menú Bústia.


Seleccionem l'opció de ''Exportar la bústia'' al desplegable de l'opció anterior.  


A continuació, seleccionem on volem emmagatzemar aquesta exportació.


Començarà l'exportació i només quedés esperar que finalitzi el procés.

Importació des de Mail de Mac:


Per realitzar la importació des del Mail de Mac ens situem a la part superior del menú i obrim el menú ''d'Arxiu''.


Seleccionem l'opció de ''Importa bústies''.


Seleccionem Importar dades de ''Mail d'Apple''ja que en aquest cas hem realitzat l'exportació des d'aquest gestor.Ens demanarà ''seleccionar l'arxiu mbox'' per recuperar els comptes que hi ha emmagatzemades en aquest arxiu.Polsarem ''continuar'' perquè comenci la importació de l'arxiu novament cap al MAIL MAC.


Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.