Podem no tenir accés a la gestió dels serveis contractats a CDmon per diversos motius.
El motiu més habitual és perquè no recordem les claus d'accés al Panell de control i el compte de correu associat a l'usuari ja no està en ús o no hi tenim accés. Això significa que no podem realitzar el reenviament de dades.

També ens trobem amb molts casos en què la gestió dels serveis la portava una tercera persona o una empresa i ha desaparegut, s'ha dissolt o, senzillament, no podem contactar-hi.

A continuació, veuiem els diferents casos i quins passos podem seguir.1.- Pèrdua de les claus d'accés al Panell de control de CDmon


Si sempre hem gestionat directament els serveis però ara no recordem les claus d'accés al Panell de control de CDmon, podem indicar el compte de correu i realitzar una recuperació de dades aquí.

Pot ser que no recordem el compte que vam associar a l'usuari. Provem amb tots els que recordem i segur que en algun d'ells rebrem un correu on indiquem el nom d'usuari i un enllaç per poder modificar la contrasenya.

Hem de tenir en compte que tan sols disposem de 30 minuts per accedir a l'enllaç i realitzar el canvi de la contrasenya. Si tardem més, l'enllaç que tenim al correu no funcionarà i haurem de sol·licitar-ne un de nou.
A més, si fem la sol·licitud diverses vegades seguides, l'últim correu anul·la l'anterior. És per aquest motiu, que aconsellem que es sol·liciti una sola vegada a un mateix compte de correu i esperem uns minuts a rebre'l.

Si, de totes maneres, no podem recuperar les claus d'accés, passem al punt 2.


2.- Recuperació d'un domini que no tenim sota la nostra gestió

El primer que hem de comprovar és si som el titular del domini. Podem comprovar-ho aquí.

El titular és la persona o l'empresa que apareix a l'apartat de Registrant a la base de dades del whois. Si constem com a propietari, en aquest cas podem iniciar un tràmit de Petició Legal per reclamar el domini a CDmon.

Si el titular és una persona física hem d'adjuntar la següent documentació:
 • Document de petició legal adjunt complimentat i firmat pel titular.
 • Document nacional d'identitat del titular.

Si el titular és una empresa hem d'adjuntar la següent documentació:

 • Document de petició legal adjunt complimentat i firmat per l'administrador de la societat.
 • Escriptures de la societat.
 • Targeta d'identificació fiscal de la societat.
 • Document nacional d'identitat de l'administrador o administradors, en el cas de ser administradors mancomunats.3.- Recuperació d'un servei d'allotjament que no tenim sota la la nostra gestió


El propietari d'un allotjament és l'empresa o la persona que té el servei facturat al seu nom a CDmon. Si tenim l'última factura emesa per CDmon d'aquest servei, significa que som el propietari i, per tant, el podem reclamar a CDmon.


La documentació que hem d'adjuntar és exactament la mateixa que en els dominis. La indiquem de nou:


Si el titular és una persona física hem d'adjuntar la següent documentació:
 • Document de petició legal adjunt complimentat i firmat pel titular.
 • Document nacional d'identitat del titular.

Si el titular és una empresa hem d'adjuntar la següent documentació:

 • Document de petició legal adjunt complimentat i firmat per l'administrador de la societat.
 • Escriptures de la societat.
 • Targeta d'identificació fiscal de la societat.
 • Document nacional d'identitat de l'administrador o administradors, en el cas de ser administradors mancomunats.


Una vegada tinguem la documentació preparada, l'enviem a tecnic@cdmon.com i des de CDmon la gestionarem tan aviat com sigui possible.4.- Els serveis no estan al nostre nom


En el cas que la persona o l'empresa que gestiona els serveis no els hagi posat al nostre nom sinó al seu, CDmon no pot fer de mitjancer. Haurem de contactar directament amb aquella persona o empresa per reclamar-li el servei.