La nova normativa de la ICANN ens obliga a validar el canvi de propietari mitjançant aquest procediment: Procediment para validar l'email del canvi de titular

Això fa que el domini quedi bloquejat durant 60 dies.
Quan un domini es troba en aquest estat no pot ser transferit a un altre registrador.

Es pot cancel·lar aquest bloqueig tal com indica la normativa de la ICANN, https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en Secció II. C. 2, sempre que es sol·liciti aquesta cancel·lació abans de realitzar el canvi de propietari, mitjançant una trucada o tiquet validat des del Panell de control.


L'eliminació del bloqueig es farà efectiva a partir del vuitè dia després d'haver confirmat el canvi de propietat, tal com marca la normativa de la ICANN.

Per exemple:

Per elmeudomini.com es va sol·licitar el canvi de propietari el dia 1 de gener i aquest mateix dia els dos propietaris (l'antic i el nou) van acceptar el canvi mitjançant el correu d'acceptació que s'envia.
A aquest domini li vam sumar 60 dies de bloqueig, per la qual cosa estarà bloquejat fins al 2 de març.

Si el propietari desitja desbloquejar-lo per transferir-lo, com a mínim haurà d'esperar 8 dies. Per tant, si ens ho va sol·licitar per ticket o trucada abans del canvi de propietari, el podrem desbloquejar el dia 8 de gener a les 00:00 h.


Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres.