Explicarem en aquest article el procés per configurar un compte de correu ja creat a CDmon al client de correu Mail, vàlid per les versions “El Capitan”, "Sierra" i "High Sierra" del sistema operatiu OS X/macOS.


Les captures de pantalla d'aquest tutorial fan servir dades d'exemple. Ha de substituir el valor demo@example.com pel compte de correu electrònic que vol configurar i el domini example.com pel corresponent.


1. Configuració prèvia del compte

Si és la primera vegada que inicia aquesta aplicació, visualitzarà el quadre de diàleg que adjuntem a la captura de pantalla. Si no fos així, hem de dirigir-nos a l'apartat Mail > Preferències > Comptes i fer clic al símbol “+”. A continuació, seleccionarem l'opció Un altre compte de Mail... i premem el botó "Continuar".A continuació, hem d'introduir el Nom que volem visualitzar com a contacte (nom i cognoms, nom empresa, malnom, etc), l'Adreça de correu corresponent, la Contrasenya d'accés i fer clic al botó "Iniciar sessió".
2. Dades principals del compte

A la següent pantalla ha d'emplenar els camps Adreça de correu i Nom d'usuari amb el seu emailjuntament amb la Contrasenya d'accés. A l'apartat Tipus de compte hem d'escollir el protocol de connexió adient, IMAP o POP3 (més informació a Diferència entre IMAP i POP3). Aquesta secció determinarà el Servidor de correu entrant (imap.example.com o pop3.example.com). Per últim, ha d'indicar el Servidor de correu sortint i fer clic al botó "Iniciar sessió".Si apareix el quadre de diàleg següent, hem de prémer el botó "Mostrar el certificat".D'aquesta manera visualitzarem les opcions de configuració del certificat i, un cop seleccionem el valor "Confiar-hi sempre" que es mostra a la captura que s'adjunta a continuació, fem clic al botó "Continuar".El sistema operatiu sol·licitarà la contrasenya de l'usuari (usuari del seu ordinador personal) que realitza aquesta configuració. Un cop afegida, hem de prémer el botó "Actualitzar configuració".Per últim, seleccionem les aplicacions que faran servir el seu compte de correu i premem "Acceptar".
3. Opcions avançades del compte de correu

Un cop afegit el compte, hem de modificar una sèrie de paràmetres per assegurar el seu correcte funcionament. Hem de dirigir-nos a l'apartat Mail > Preferències > Comptes i, un cop seleccionat el compte que hem configurat, fem clic a la pestanya "Configuració del servidor".
Comprovem les dades que es mostren a la captura anterior (hem de desactivar les opcions Gestionar la configuració de connexió automàticament per visualitzar tots els camps). Si fa una configuració sota el protocol IMAP, ha de prémer el botó "Configuració avançada d'IMAP" per seleccionar el camp "Permetre autenticació no segura".A continuació, hem de fer clic al desplegable Compte a la secció Servidor de correu sortint (SMTP) i seleccionar el camp Editar la llista de servidors SMTP...Cal revisar la configuració d'aquesta finestra amb les dades que es mostren a la captura de pantalla següent (hem de desactivar les opcions Gestionar la configuració de connexió automàticament per visualitzar tots els camps).Per últim, hem de fer clic a la pestanya Avançat, seleccionar el valor "Cap" a la casella Certificat TLS i marcar l'opció "Permetre autenticació no segura".Un cop desem els canvis, el compte quedarà correctament configurat.

  

Per més informació, podeu contactar amb nosaltres.