El nostre WordPress disposa de unes tasques programades com comprovar les actualitzacions de WordPress, plugins o tema, realitzar copies de seguretat, realitzar pingbacks, etc.

Aquestes tasques solen activar-se quan algú visita la web per exemple, es per aquest motiu que no suposa un problema fins que tenim un pic de visites i s'executen milers de comprovacions innecessàries que ja han estat comprovades fa menys d''un segon sobresaturant el servidor:Per evitar aquest tipus de consum podem controlar quan s'executa aquestes comprovacions i limitar-les a cada hora, per exemple per a que al final del dia tan sols es facin 24 comprovacions i d'aquesta forma no saturar el servidor.

Primer de tot es recomanable que ho desactivem en el wp-config.php afegint la següent línia al final del document:

 

define('DISABLE_WP_CRON', true);

 

Un cop modificat i guardat anem a crear el cron en el nostre Panell de control, accedim a l'eina de Crons dins de la gestió de l'allotjament:

Com configurar CRONJobs o tasques programades


I el configurem amb les següents dades, el temps per defecte recomanem posar cada 1 hora però si per algun motiu es precisa posar un altre valor es possible posar-ho:

wpcroncat.png

 

Amb això podrem controlar el consum realitzat per les tasques de WordPress i així reduir-lo.