Si tenim creat un hosting a CDmon i volem importar els correus d'un altre compte, podem fer-ho de manera fàcil des del Panell de control.

Aquesta funcionalitat importa els correus que es troben guardats al servidor origen, per tant és ideal per comptes de tipus IMAP.

El procés fa una sincronització de la informació que es troba al servidor origen amb la bústia destí. Això fa que es pugui realitzar aquesta importació sempre que sigui necessari, ja que només importarà els nous correus que estiguin en el servidor des de l'última importació.

Els passos per realitzar aquest procés són:

 

1.-Gestió del correu de l'allotjament

Accedim a l'apartat "Gestionar email" des del Llistat bàsic de serveis.

descarga.jpg


 

2.-Configuració del compte de correu

Fem clic a l'enllaç "Importar correu" del compte de correu on volem fer la importació.

descarga%20(1).jpg


 

3.-Iniciar la importació

Accedim a un formulari on indicarem les dades del servidor origen del compte de correu del qual volem importar el contingut .

descarga%20(2).jpg


En aquest apartat indicarem els següents punts:

  • IP o servidor IMAP origen: IP o nom del servidor on està el compte de correu a importar.
  • Connexió segura: per defecte no està marcada, però es podria marcar si el servidor origen precisa aquest tipus de connexió. El port que s'indica es pot modificar segons la configuració del servidor d'origen.
  • Usuari del compte origen: indiquem l'adreça de correu complerta del compte a importar.
  • Contrasenya del compte origen.
  • Correu on enviar la resposta quan finalitzi: en aquesta adreça s'enviarà, al finalitzar la importació, la informació amb el resultat del procés.

 

Quan tinguem totes les dades anotades correctament, premem el botó "Iniciar Importació " per iniciar el procés. Un cop finalitzat rebrem un correu.

El sistema d'importacions no permet realitzar dues migracions simultànies al mateix compte de destí, per això el botó "Iniciar importació" es mostrarà inactiu si hi ha una migració en curs.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.