En el cas de voler migrar o moure la nostra instal·lació de WordPress hem de tenir en compte modificar les rutes, els enllaços permanents, plugins, etc., o simplement realitzar una còpia de seguretat de la nostra instal·lació. En aquest punt, el plugin gratuït Duplicator ens ofereix realitzar aquestes accions de forma senzilla i intuïtiva fent que una tediosa migració es realitzi en pocs minuts.

 

1.-Exportar la web

Per començar hem d'instal·lar el plugin des del propi administrador de WordPress. Per això accedim a Extensions i cliquem Afegeix.

duplicatorcat01.png

 

A la finestra de plugins hem d'escriure en el quadre en blanc el nom del plugin Duplicator. Ens apareixen diverses opcions a instal·lar, escollim la primera Snap Creek i cliquem Instal·lar ara.


duplicatorcat02.png

 

Un cop s'iniciï el procés, es realitza la descàrrega del plugin, la descompressió i s'instal·la. Quan el sistema ens indiqui que el plugin s'ha instal·lat correctament cliquem Activa.


duplicatorcat03.png

 

Ara en el menú vertical de l'esquerra, podrem visualitzar el botó Duplicator des del que podrem començar l'exportació.

Un cop dins del plugin, accedirem a Create New per crear un nou paquet.


duplicatorcat04.png

 


 En aquest apartat ens apareixen diverses opcions, però és recomanable deixar-ho com es troba tot, i clicar Next per continuar.


duplicatorcat06.png

 

El plugin escaneja tota la instal·lació de WordPress per veure si és possible realitzar l'exportació. En aquest punt, és normal que ens indiqui dins de Setup de l'apartat Server que té un Notice en vermell, pel fet que la directiva open_basedir a CDmon es troba establerta per defecte i no és possible modificar-la per motius de seguretat. Un altre valor que possiblement ha de modificar, és el temps d'execució (max_execution_time). Indicar que la major part de webs amb el valor a 30s és suficient, però si per algun motiu no és suficient, sempre pot modificar els valors PHP des del panell de control de CDmon. Per seguir marcarem l'opció; Yes, Continue with the build process!, i premerem sobre el botó Build.


duplicatorcat07.png

 

En finalitzar-se l'exportació, descarreguem tot dos fitxers resultants, l'instal·lador i la còpia de la web:


duplicatorcat08.png

 

2.-Restaurar la web


Pas1:

Per restaurar la web primer hem de crear la base de dades nova i pujar els dos fitxers per FTP mitjançant un gestor, com per exemple; Filezilla per Windows o Ciberduck per Mac.

Un cop creada la base de dades i pujats els dos fitxers, accedim a través del navegador web a la ruta nostreodomini.com/installer.php o en el cas de tenir-ho en una subcarpeta nostredomini.com/subcarpeta/installer.php.

Si tot és correcte, podem accedir a Next.


duplicator9-2.png

 

Pas2:

 Un cop iniciem l'instal·lador de Duplicator en el nou allotjament hem de tenir en compte diversos punts:

  • Action: hem d'escollir Create New Database si és una nova instal·lació (aquesta opció és per usar la base de dades creada en el pas anterior). En el cas de voler fer-ho sobre una instal·lació ja existent escollirem l'opció Connect and Remove All Data.
  • Host: deixem localhost.
  • Database: especifiquem el nom de la nova base de dades que hem creat.
  • User: el nom d'usuari MySQL del nostre allotjament.
  • Password: la contrasenya de l'usuari MySQL.

Amb les dades emplenades cliquem Test Database per comprovar que connecta correctament.

duplicator9-3.png

 


Pas3:

Un cop completat el pas Install Database, accedirem a la següent pantalla, on el plugin detecta automàticament totes les dades de les rutes antigues i la ruta nova. En aquest punt normalment no hem de tocar res (podem modificar 

les dades de l'usuari Admin per unes de noves si despleguem la pantalla "Options").  Per iniciar l'actualització de les rutes cliquem Next.


duplicator10.png


Nota: És possible que si hem pujat els fitxers de l'exportació al mateix nivell dels fitxers del Wordpress on volem executar-ho, el plugin ens adverteixi que ja existeix el fitxer wp-config.php. En aquest cas modifiquem el nom del fitxer des de l'FTP.

 

Pas4:

Al finalitzar, ens avisarà amb un report si tot ha finalitzat correctament:


duplicator11.png

 

Per continuar cliquem sobre Site Login, per comprovar que la nova importació funciona correctament.


A l'accedir al nou escriptori de Wordpress, ens apareixerà el missatge de migrat amb èxit, i ens dóna l'opció per eliminar els fitxers de la instal·lació. Una vegada comprovat que tot funciona, és recomanable eliminar-los per evitar que ocupin espai del seu allotjament.

duplicator12.png

 


Un cop realitzats tots aquests passos podem gaudir de la nostra web en un nou lloc sense necessitat d'haver tocat la programació o les bases de dades.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.