Magento és un popular gestor de contingut per a comerç electrònic que ens permet gestionar la nostra botiga online d'una manera flexible i escalable. A continuació, expliquem com resoldre alguns dels errors més habituals que ens podem trobar amb el Magento.

 

Com veure els missatges d'error que genera el Magento

Abans de veure els tipus d'error que ens podem trobar amb el Magento, hem de saber com identificar-los. El Magento és un CMS que gestiona els seus propis errors i, quan falla, ens mostra un missatge com el següent:

 

En la captura veiem com el Magento ens mostra un codi d'error propi. Per saber de quin missatge d'error es tracta, accedim per FTP al nostre allotjament i, dins el directori on hem tenim instal·lat el Magento, entrem a /var/report/.

Dins d'aquesta carpeta ens trobarem un arxiu que correspon al codi que ens ha mostrat la web. Si llegim aquest arxiu, veurem el missatge d'error que s'ha produït. 

La majoria dels errors que produeix el Magento els hem de consultar d'aquesta manera per saber què està causant l'error.

 

Límit de memòria

Temps d'execució

Error establint la connexió a la Base de Dades

La pàgina no carrega

No s'apliquen els canvis

 

1.-  Límit de memòria

Sempre que executem algun procés en el nostre Magento, necessitem que l'allotjament tingui establert un límit de memòria suficient perquè l'aplicació pugui finalitzar el procés que està executant. Si el límit de  memòria és insuficient, ens pot aparèixer un error similar al següent:

 

Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 1024 bytes) in /usr/home/example.com/web/lib/Varien/Object.php on line 270

 

Per solucionar-ho, hem d'augmentar el límit de memòria del PHP. Això ho podem fer des de l'opció del Panell de control de l'allotjament, Configurar PHP.

 

2.- Temps d'execució

Un error similar al del límit de memòria és el del temps d'execució. Quan el Magento intenta executar un procés que requereix més temps d'execució, ens sortirà un error com el següent:

 

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /usr/home/example.com/web/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php on line 0

 

Per corregir-ho, accedim a l'apartat Configurar PHP del Panell de control de l'allotjament i augmentem el temps d'execució.

 

3.-  Error establint la connexió a la Base de Dades

El Magento, com tots els CMS,  necessita connectar a la Base de Dades del nostre allotjament per funcionar. Si no pot connectar, ens podem trobar amb el següent missatge:

 

Access denied for user 'usuariMySQL'@'localhost' (using password: YES)";i:1;s:2933:"#0 /usr/home/example.com/web/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php

 

En aquest cas l'error és perquè les dades d'usuari i contrasenya del MySQL no estan ben configurades en el Magento. Per corregir-ho, accedim per FTP i editem el fitxer local.xml que es troba dins de /app/etc/, en el directori on tenim instal·lat el Magento.

 

Veurem unes línies de codi amb tota l'informació.

 

Hem de verificar que les dades siguin les correctes. Per saber les dades de connexió al MySQL del nostre allotjament, accedim a l'apartat MySQL del Panell de control de l'allotjament. 

 

 4.- La pàgina no carrega

A vegades, ens pot passar que, de manera aleatòria, la web amb Magento no ens carrega. En alguns navegadors, apareix el missatge d'error ERR_EMPTY_RESPONSE. Quan es produeix aquest comportament pot ser degut al mòdul PHP APC.

Per evitar aquest comportament, podem deshabilitar l'ús de l'APC mitjançant el .htaccess.

Dins l'htaccess del Magento, que podem veure a través de FTP, afegim la següent línia:

 

php_flag apc.cache_by_default Off

 

D'aquesta manera ja no s'hauria de repetir aquest comportament.

 

5.- No s'apliquen els canvis

Quan apliquem canvis al Magento, o fins i tot quan corregim algun error, ens pot passar que no visualitzem cap canvi. Això passa perquè el Magento utilitza un sistema de cache i conserva l'estat anterior de la web.

Podem regenerar la cache des de l'administració del Magento, o, si no hi tenim accés, podem connectar per FTP, entrem al directori on tenim instal·lat el Magento, i un cop dins, entrem a la carpeta /var/

Dins de var, tenim una carpeta anomenada cache. L'esborrem.

Un cop eliminada, accedim de nou a la web i ja s'haurien de mostrar els canvis, i al mateix temps, s'haurà generat una carpeta cache nova.

  

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.