El Joomla és un popular gestor de continguts que ens permet crear pàgines web dinàmiques i de manera senzilla. Una de les seves particularitats és la capacitat d'afegir noves funcionalitats amb les seves extensions a través de components mòduls, plantilles i plugins. Com tots els gestors de continguts, ens podem trobar amb diferents tipus d'error. A continuació, expliquem com resoldre alguns dels errors més habituals a Joomla.

 

Could not create directory

Infinite loop detected

No es pot escriure l'arxiu de configuració

Error en connectar a la Base de Dades

Cannot find Joomla XML setup file

Pàgina en blanc

 

1.- Could not create directory

Quan intentem instal·lar alguna extensió al Joomla ens podem trobar amb el següent missatge d'error:

 

JFolder: create: Could not create directory

 

Aquest error pot ser causat per diferents motius i apareix perquè, tal com indica, no ha pogut crear el directori dins l'allotjament.

Per solucionar-ho, hem de verificar el següent:

 

  • Fitxer configuration.php

Hem de revisar el fitxer configuration.php, que es troba a l'arrel de la instal·lació del Joomla. Podem fer-ho a través de FTP.

I verifiquem les línies següents i ens assegurem que són les correctes.

 

public $log_path = '/home/example.com/web/logs';
 public $tmp_path = '/home/example.com/web/tmp';

 

A CDmon, les rutes han de ser com les mostrades a l'exemple.

  • Tenir suficients permisos

Ens hem d'assegurar que els fitxers i directoris del nostre Joomla tinguin suficients permisos. Els directoris han de tenir permisos 755 i els arxius 644. Podem gestionar els permisos dels fitxers i directoris del nostre hosting a través del gestor de FTP o des del Panell de control de l'allotjament, a l'apartat Permisos i Carpetes.

 

  • Tenir suficient espai

Un altre motiu pel qual el Joomla no pugui acabar una instal·lació és per la falta d'espai. Per verificar si disposem de suficient espai en el nostre allotjament, ho podem fer a través del Panell de control, a l'apartat de Gràfiques de consum.

 

2.- Infinite loop detected

En el procés d'instal·lació de nous components ens pot aparèixer el següent missatge:

 

JFolder::create: Infinite loop detected

 

Aquest error pot passar quan no tenim ben especificades les rutes de la carpeta temporal en la configuració del Joomla. Ho podem corregir editant el fitxer configuration.php a través de FTP.

Verifiquem les línies següents i ens assegurem que són les correctes.

 

public $log_path = '/home/example.com/web/logs';
public $tmp_path = '/home/example.com/web/tmp';

 

També es poden modificar des de l'administració del Joomla, a l'apartat Sistema, Configuració Global. Recordem que, a CDmon, les rutes han de ser com les mostrades a l'exemple. 

 

3.- No es pot escriure l'arxiu de configuració

Quan fem canvis a l'administració, a la secció de Configuració Global i intentem guardar els canvis, a vegades ens pot aparèixer el següent error.

 

An Error has occurred! Could not write to the configuration.php file!

 

Aquest error és causat perquè l'aplicació intenta escriure i guardar els canvis a l'arxiu configuration.php i no pot. Per solucionar-ho, hem de verificar els permisos i propietari d'aquest arxiu. Ho podem fer des del Panell de control de l'allotjament, a l'apartat de Permisos i Carpetes, o bé, a través d'un gestor de FTP. L'arxiu ha de tenir permisos 644 i els propietaris correctes.

 

4.- Error en connectar a la Base de Dades

Aquest error succeeix quan, en el fitxer de configuració del Joomla, no estan correctament especificades les dades de connexió a la Base de Dades.

Per corregir-ho, descarreguem per FTP el fitxer configuration.php, que es troba a l'arrel de la instal·lació del Joomla, i revisem que les dades de connexió siguin les correctes.

Veurem uns paràmetres similars als següents:

 

public $host = 'localhost';

public $user = 'UsuariMySQL';

public $password = 'PasswordMySQL';

public $db = 'Nomdelabasededades';

 

Hem de verificar que el nom de la Base de Dades, l'usuari i la contrasenya siguin les correctes. Podem revisar-ho al Panell de control de l'allotjament, a l'apartat de MySQL. Si no fossin les correctes, ho corregim i les modifiquem per les dades del Panell.

 

5.-  Cannot find Joomla XML setup file

Si mentre intentem instal·lar una extensió ens apareix el missatge d'error següent:


JInstaller: :Install: Cannot find Joomla XML setup file

 

Pot ser causat perquè l'instal·lador que estem fent servir no és compatible amb la versió de Joomla que utilitzem o el paquet que estem intentant instal·lar no és un instal·lador com a tal. Ens hem d'assegurar que el paquet que estem instal·lant és el correcte per la versió de Joomla que tenim. Sempre podem consultar la documentació del creador del paquet perquè ens ajudi en el procés d'instal·lació.

 

6.- Pàgina en blanc

A vegades, després d'actualitzar el Joomla a una versió superior o el canviem de servidor, ens podem trobar que la web ens carrega en blanc. El motiu d'aquest comportament poden ser múltiples causes, i és per això, que el més aconsellable en aquest cas és activar el mode DEBUG del Joomla perquè ens doni més detalls del que pot estar passant.

Podem activar els missatges d'error accedint a l'administració del Joomla, a la Configuració Global, pestanya Servidor i a Informe d'errors, escollim Màxim.


 

Aleshores, al accedir al Joomla, ja no hauria de sortir en blanc, sinó que ens hauria de mostrar l'error. I en funció del missatge d'error fer els canvis o correccions pertinents.

 

També, ens pot interessar activar el Depurador del sistema, a la pestanya de Sistema, en la Configuració Global. Això ens ajudarà a depurar el funcionament del Joomla, però hem de tenir coneixements avançats al respecte.

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.