Quan modifiquem el lloc de la nostra instal·lació de Moodle, la web ens carrega de manera incorrecta i no podem accedir-hi.

Això és perquè, en el moment d'instal·lar el nostre Moodle, es queda registrada la ruta actual.

 

Per a modificar les rutes hem d'editar el fitxer de configuració de Moodle que s'anomena config.php i que es troba al directori on s'ha instal·lat l'aplicació.

Per editar-ho, el podem descarregar per FTP i amb un bloc de notes l'editem.

 

En editar-lo, hem de modificar la línia en la qual s'indica la URL on està instal·lat el Moodle.

$CFG->wwwroot   = 'http:// www .example .com';

Simplement, modifiquem el nom del domini i/o la carpeta actual per la del domini i/o la carpeta on tenim Moodle. 

Si Moodle es troba dins una carpeta, quedaria de la següent forma:

$CFG->wwwroot   = 'http:// www .example .com/carpeta';

 

En el mateix arxiu, tenim una altra línia que hem de modificar i està just a sota de l'anterior. Aquesta línia indica on es troba el directori moodledata, on l'aplicació emmagatzema informació.

$CFG->dataroot  = '/usr/home/example.com/moodledata';

En aquest cas, només canviem el nom del domini pel nou nom.

 

Esborrar la carpeta cache

Un últim pas que hem de fer perquè torni a funcionar el nostre Moodle després d'haver modificat el domini associat és el d'esborrar la carpeta cache que es troba dins el directori moodledata.

Senzillament, a través del gestor FTP, esborrem la carpeta cache.

 

Un cop fets tots aquests passos, el nostre Moodle hauria de funcionar i permetre'ns accedir a la seva administració.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.