Des de l'apartat de "Aplicacions" podrà instal·lar en poc clics qualsevol dels CMS que posem a la seva disposició, segons el que desitji per a la seva web.

Per tal de realitzar la instal·lació d'un CMS, ho pot fer des del seu Panell de Control, sobre l'opció "Plans Allotjats" i escollint el domini. Un cop dintre del Panell de Control del domini, sobre el'apartat d'Aplicacions trobarà l'opció per instal·lar les aplicacions CMS.

 

Dintre del panell de Més aplicacions  primerament troba el Cercador de CMS, on pot cercar fàcilment i de forma ràpida qualsevols dels CMS que posem al seu abast. També pot buscar el CMS que necessita en l'apartat de Categories, classificades segons la tipologia del CMS.

Finalment sòta l'apartat de Categories trobarà els CMS més instal·lats per els clients, així com la seva valoració. Vostè també pot valorar els CMS.A continuació, li fem referència al llistat actual de CMS totalment gratuïts i autoinstalables, disponibles en el seu panell de control:
Per la creació d’una botiga virtualPer la creació d’un blogPer la creació d’un entorn d'aprenentatge virtualPer la creació d’una pàgina webPer instal·lar un dels CMS, ho podrà fer clicant sobre l'opció "Configurar la instal·lació".

Important: Abans de poder realitzar la instal·lació de qualsevol CMS,i només la primera vegada, haurà d'acceptar lesPolítiques d'ús de la pàgina d'instal·lació de CMS.

 Un cop acceptades, a continuació li apareixera la següent finestra:


Aquí haurà d'introduïr les següents dades:

  • Arrel de l'allotjament: instal·larà el CMS a l'arrel web, de manera que aquest es visualitzarà a través del domini principal.
  • Ruta personalitzada: el CMS s'instal·larà a la ruta que escriguem al camp desplegable. L'accés al CMS es realitzarà a través de la ruta que haguem especificat.
  • Correu electrònic de l'administrador: es necessària un compte de correu per tal de configurar l'usuari d'administrador, que per defecte posarà el correu de l'usuari principal.


Un cop seleccionada la ruta d'instal·lació, polsarem sobre Iniciar la instal·lació, i el software s'instal·larà automàticament.

Important! A l'iniciar la instal·lació del CMS es procedirà a modificar els permisos de tot el site web a 775 i www:userper maximitzar la compatibilitat amb plugins i addons.

 Un cop finalitzada la instal·lació del CMS,es mostrarán les dades d'accés a la administració del CMS instal·lat:Per finalitzar, pot veure totes les instal·lacions que ha realitzat, així com l'acceptació de les condicions a l'enllaç deregistre dels CMS que ha instal·lat amb anterioritat, situat a la part suiperior de la pantalla de gestió dels CMS.