El PHPlist és una eina que ens permet administrar de forma senzilla enviaments de correu mitjançant el Panell de control. Podem instal·lar-lo des de l'eina del Panell de control de l'allotjament, dins l'apartat "Aplicacions", i clicar "Més aplicacions".

Aquesta aplicació, per defecte, realitza els enviaments per PHP. Si volem enviar els correus amb el nostre usuari Newsletter, hem de realitzar una modificació en els arxius per al seu correcte funcionament.

 

1.-Editar el fitxer config.php

Editem  l'arxiu "config.php" dins el directori "/list/config" i modifiquem els següents camps per al servidor d'enviament i les seves corresponents dades d'accés.

captura1.png

 

És molt important "descomentar", és a dir, treure els "coixinets" (#) de les dues ultimes línies, per tal que ens sol·liciti la identificació necessària per realitzar l'enviament.

 

2.-Creació de llistes

Podem crear llistes de distribució des de la mateixa aplicació. Seleccionem l'opció del menú lateral "Listas" i cliquem a l'enllaç "Añadir lista". 

 captura2.png

Quan creem la llista, l'aplicació ens sol·licita els següents camps:

captura3.png

  • Nom: en aquesta casella podem assignar el nom de la nostra llista.
  • Activació llista: si no activem aquesta casella, la llista no serà visible.
  • Ordre: podem seleccionar l'ordre de les llistes segons la seva prioritat.
  • Propietari: seleccionem l'usuari que la gestionarà.
  • Descripció: podem posar una petita etiqueta per descriure la llista.


Un cop tinguem la nostra llista creada, el PHPList ens mostra totes les nostres llistes de la següent forma:

 captura4.png

3.-Importació dels nostres contactes

Seleccionem l'opció "Import" ubicada a la pàgina principal de l'administració. El programa ens facilita quatre opcions per realitzar la importació dels nostres contactes.

 captura5.png

És recomanable utilitzar la primera opció, on podrem pujar, per exemple, un arxiu en format de text dels subscriptors de la nostra llista de distribució.

 captura6.png

4.-Configuració d'enviaments

Seleccionem l'opció "Enviar un mensaje" del menú principal de PHPList per iniciar el procés d'enviaments. Tot seguit, visualitzem totes les opcions de configuració d'enviament. La primera d'elles fa referència al contingut.

captura7.png

  • Assumpte: introduïm el tema del nostre missatge.
  • Camp: aquí hem d'escriure l'adreça de correu que realitza els enviaments.
  • Missatge: el text i les imatges que rebran els nostres usuaris.


En el següent apartat, podrem seleccionar la tipologia dels missatges amb la qual realitzarem l'enviament.

captura8.png

  • HTML: ens permet incloure imatges, per exemple, el logotip de la nostra empresa amb el contingut del correu.
  • Text pla: seleccionem aquesta opció si el nostre missatge només està en format de text.


A l'opció de "Calendari", l'aplicació PHPList ens permet configurar un dia, data i hora per iniciar el procés d'enviament. 

 captura9.png

La pestanya "Atributs", només estarà activa si tenim atributs configurats en les opcions avançades. Si passem a la pestanya de les llistes, podem escollir les llistes que rebran els nostres correus.

 captura11.png

Com a última opció, l'aplicació ens permet seleccionar una adreça de correu per rebre una notificació en iniciar i finalitzar l'enviament programat.

  captura12.png

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.