En el Panell de control de CDmon, podem executar scripts SQL i ens permet importar dades MySQL a bases de dades directament al servidor MySQL. Podem trobar l'eina al propi Panell de control de l'allotjament.

Per executar un script SQL, primer l'hem de pujar via FTP a la carpeta backup_db que trobem a l'arrel del nostre allotjament, al mateix nivell que la carpeta web.

Un cop pujat l'script, ja podem procedir a la seva execució. Per fer-ho, entrem a la gestió del nostre allotjament i fem clic al botó "MySQL":

BBDD_CAT_MYSQL.png

 

Un cop dins, trobem el menú de gestió anomenat "Execució d'scripts SQL" , on hem d'omplir una sèrie de dades: 

support34.png

 

Els camps, fan referència al següent:

  • Base de dades: seleccionem la base de dades destí que hem d'haver creat prèviament.
  • Codificació: podem seleccionar UT8 o LATIN1, segons la codificació del servidor d'on provingui.
  • Fitxer: el nom del fitxer que desitgem carregar a la base de dades.
  • Està comprimit amb: si el fitxer es troba comprimit, hem de seleccionar entre GZIP, ZIP o RAR.

Un cop emplenades les dades cliquem "Executar" per iniciar el procés.

Quan finalitzi el procés rebrem un correu que ens indicarà si l'execució s'ha realitzat correctament.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.