La utilització de pàgines dinàmiques o de gestors de continguts requereix l'ús de bases de dades MySQL. Aquestes bases de dades les pots crear des del Panell de control de cdmon. Per crear una base de dades, primer accedeixa la gestió de l'allotjament.Una vegada has accedit a la gestió de l'allotjament, a la secció "Bases de dades" premem en l'opció MySQL.Quan accedeixes, just a sota de les dades de connexió, trobes l'apartat "Crear una nova base de dades MySQL". Tan sols és necessari introduir el nom que desitges assignar a la base de dades i fer clic al botó Crear BBDD. La codificació, si no és per un requisit concret de la programació de la pàgina, la deixes en utf-8.


 

Si el teu allotjament és un hosting compartit, és possible que aparegui el següent error:


Selecci_n_099.png

 

Aquest missatge indica que ja existeix una base de dades amb el mateix nom al sistema. Per arreglar-ho, modifica el nom de la base de dades fins a trobar un que no estigui ocupat al sistema.

Un cop creada la base de dades, pots començar a treballar-hi fent servir les credencials d'accés de l'usuari MySQL, que trobes al resum de les dades de l'allotjament.

 Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.