CDmon vetlla per la seguretat i l'operativitat dels serveis, per aquesta raó certes funcionalitats no segures de MySQL per a la càrrega massiva d'arxius locals no es troben disponibles. A continuació expliquem dos mètodes per realitzar la importació de dades a MySQL.

1.-Importar un arxiu CSV a MySQL des de PHP

Per a realitzar una importació de dades bàsica d'un arxiu CSV (Comma Separated Value) des de PHP a MySQL utilitzarem la funció pròpia de PHP «fgetcsv» (http://php.net/manual/es/function.fgetcsv.php).

A continuació es mostra un script PHP d'exemple que realitza una importació d'aquest tipus:

  while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ",")) !== FALSE) {    $import = "INSERT INTO $table (text, number) VALUES ('$data[0]', '$data[1]')";    mysql_query($import) or die(mysql_error());  }fclose($handle);}

Més informació sobre la funció "fgetcsv": http://php.net/manual/es/function.fgetcsv.php

Aconsellem, a més, l'us de llibreries de tercers especialitzades en la importació de dades per a PHP, per exemple la llibreria "data-import" de David de Boer disponible aquí: https://github.com/ddeboer/data-import#csvreader

S'ha de tenir en compte els següents aspectes quan estem realitzant importacions de dades des de PHP:

  • El límit de temps d'execució d'un script PHP.
  • El límit de memòria que pot consumir un script PHP.

En el cas de superar alguns d'aquests límits establerts en el nostre allotjament, el procés no es realitzarà correctament.

2.-Importar un arxiu SQL a MySQL des de SSH

Amb l'accés per SSH habilitat  (Com activar l'accés per SSH) en el nostre allotjament podem realitzar una importació per consola amb la següent comanda:

$ cat "arxiu_importar.sql" | mysql -u Usuari -p NomBaseDeDades

Usuari: usuari de MySQL.

NomBaseDeDades: nom de la base de dades de destí de les consultes que es volen executar definides a "arxiu_importar.sql".

3.-Importar un arxiu SQL a MySQL des del Panell de control

Per a realitzar una importació de dades SQL a MySQL des del Panell de Control hem de seguir les passes descrites a Com importar bases de dades MySQL des del Panell de control.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.