Qualsevol hosting que tingui activat l'accés a través de SSH pot connectar per consola al MySQL.Per fer-ho cal utilitzar la següent comanda:

 

mysql -h ipweb -u usuaribbdd -p


-h: En Aquesta opció posa la ip web de l'allotjament. La IP la pots consultar a l'apartat de Informació de Servidor del Panell de control de cdmon.

-u: En aquesta opció posa  l'usuari mysql del teu hosting. Pots consultar aquestes dades a l'apartat MySQL del Panell de control de cdmon.

-p: En aquesta opció posa la contrasenya de mysql del teu hosting. Pots consultar aquestes dades a l'apartat MySQL del Panell de control de cdmon.

 

Un exemple d'utilització d'aquesta comanda es el següent:

 

servv739 [Thu Jun 27 11:05]# mysql -h 212.36.77.20 -u myuser894 -p

Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 160793

Server version: 5.0.51a-24+lenny1-log (Debian)

 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

 

mysql>

 Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.