Podem crear usuaris secundaris de MySQL des del panell de control, així podrem facilitar la distribució de la gestió a determinats usuaris. D'aquesta manera tindrem diferents permisos, assignats individualment a cada una de les nostres bases de dades.


Si necessitem consultar, modificar o eliminar les dades dels nostres usuaris de MySQL seleccionarem la icona de Usuaris MySQL en les eines avançades del nostre allotjament:En la primera secció de la pantalla tindrem la possibilitat de consultar les dades del nostre usuari principal de MySQL:En la secció Dades de connexió a la base de dades MySQL, disposarem de les següents dades i accions:

 • Nom d'usuari: Nom d'usuari principal de MySQL.
 • Host: Localhost (servidor on s'ubica la BD).
 • phpMyAdmin: Enllaç directe al gestor de base de dades MySQL.
 • Contrasenya: Contrasenya assignada a l'usuari principal de MySQL.
 • Connexions concurrents: Connexions màximes permeses a l'usuari de MySQL.
 • Canviar contrasenya: Per mitjà d'aquesta opció podrà modificar la contrasenya de l'usuari principal de MySQL.


A continuació tenim la possibilitat d'activar l'accés extern:En la següent secció Llistat d'usuaris secundaris per a la base de dades MySQL, podrem crear un usuari secundari de MySQL prement en l'opció Crear usuari.
Una vegada premuda l'opció Crear usuari, veurem el següent formulari on ens demanarà una sèrie de dades per al nou usuari de MySQL.


 

 • Nom d'usuari: Aquí introduirem el nom de l'usuari secundari.
 • Contrasenya: Introduirem una contrasenya, com a mínim haurà de entre 8 i 64 caràcters.
 • Repetir la contrasenya: La introduirem de nou per determinar que no hi ha cap error.
 • Connexions concurrents: Seleccionarem el nombre de connexions concurrents de l'usuari, aquest valor es restarà de les connexions assignades a l'usuari principal.
 • Accés extern: Podem activar l'accés perquè altres adreces IP connectin a la base de dades.


Un cop tinguem l'usuari creat, visualitzarem les dades introduïdes per cada usuari.Si seleccionem la icona que té forma de cadenat podrem editar els permisos de l'usuari, per tal que pugui gestionar la base de dades que necessitem.


A continuació, visualitzarem la llista de bases de dades del nostre allotjament, mitjançant l'opció gestionar podrem administrar els permisos per a cada una de les BDDD:Un cop tinguem seleccionada l'opció de gestionar la base de dades, podrem seleccionar els permisos que podrà realitzar l'usuari MySQL secundari.Un cop seleccionem els permisos, guardarem els canvis i tornarem al menú anterior. Si volem modificar les dades del propi usuari, seleccionarem la icona que té forma de nota amb un llapis, per tal de poder editar les dades corresponents.En aquest apartat, podrem modificar el nom d'usuari, la contrasenya, activar l'accés extern i modificar el límit de connexions simultànies. Un cop tinguem les modificacions realitzades, emmagatzemarem les dades clicant el botó Modificar usuari.Finalment podrem utilitzar aquest usuari per accedir a l'aplicació PhpMyAdmin i també el podrem configurar per realitzar les connexions mitjançant la nostra programació.


Accés per SSH

Si disposa d'accés per SSH i desitja connectar al MySQL,pot fer-ho mitjançant la següent comanda:


mysql -u el_seu_usuari_mysql -p -h IP_del_seu_allotjament


Recordi que haurà de tenir habilitat l'accés extern a la base de dades.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.