Des del phpMyAdmin podem gestionar les nostres bases de dades, podem afegir, eliminar o crear nou contingut.
Dues de les operacions més comunes a l'utilitzar el phMyAdmin és importar i exportar a bases de dades.

 

1.-Exportar una base de dades

Utilitzem aquesta opció quan volem migrar un allotjament i hem d'importar la nostra base de dades al nou allotjament o, simplement, per guardar-nos una còpia de seguretat. 

 

Primer, accedim al phpMyAdmin amb les dades d'accés.

PHPMYADMIN_01.png

 

Una vegada dins el phpMyAdmin, seleccionem la base de dades que volem exportar a un fitxer. 

PHPMYADMIN_02.png

 

Seleccionada la base de dades cliquem a l'enllaç "Exportar".

PHPMYADMIN_03.png

 

Ens apareix una nova finestra. 

PHPMYADMIN_EXP_01.png

 

Realitzem l'exportació en mode "Rápido" i fem clic a "Continuar".

Podem seleccionar "Personalizar", si no volem exportar totes les taules, si volem canviar el joc de caràcters de l'arxiu, o seleccionar compressió, si volem que el fitxer ocupi menys espai.

PHPMYADMIN_EXP_02.png

 

Una vegada rebut l'arxiu, ja tenim la còpia de la base de dades en el nostre disc, preparada per ser importada. 

 

2.-Importar una base de dades

Per importar una base de dades necessitem, primer, l'arxiu amb les dades generat prèviament. Si estem migrant una base de dades d'un altre allotjament de CDmon, hem de tenir la còpia de la base de dades en un arxiu amb extensió .sql, .zip, .tar.gz o .tgz en el disc dur del nostre ordinador.

Si la base de dades a importar pesa més de 30 MB, hem de realitzar la importació a través del Panell de control de CDmon. Si la base de dades pesa menys de 30 MB podem realitzar-ho des del mateix phpMyAdmin. 

Primer, escollim la base de dades a la que volem importar. Podem crear-la a través del Panell de control de CDmon.

Una vegada dins el phpMyAdmin, seleccionem la base de dades que hem creat a la qual volem importar l'arxiu.

PHPMYADMIN_02.png

Seleccionem la base de dades i fem clic a l'enllaç "Importar".  PHPMYADMIN_04.png

 

Ens apareix la finestra on ens permet examinar el nostre disc dur l'arxiu de la base de dades. Cliquem a "Examinar", seleccionem el fitxer i acceptem. 

En la selecció de "Conjunt de caràcters"  hem de seleccionar la mateixa opció escollida quan vam exportar la base de dades. Habitualment s'utilitza  UTF-8.PHPMYADMIN_IMP_01.png

 

Fet això només ens queda fer clic a "Continuar" i esperar que es carregui l'arxiu. Trigarà més o menys depenent de la mida del fitxer. 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.