Roundcube és un gestor de correu web que ens permet visualitzar els missatges dels nostres comptes de correu a través de qualsevol navegador web. Podem realitzar totes les operacions necessàries per gestionar els nostres correus i fins i tot utilitzar-lo com a agenda de contactes i calendari.

 

Les opcions de configuració que ofereix Roundcube són molt extenses, per tant, per facilitar la tasca de localitzar l'apartat concret podem utilitzar el quatre punts principals del següent índex, on trobarem les diferents parts de configuració de Roundcube de manera àgil.

 

1.-Accés al Webmail Roundcube

Per accedir a Roundcube hem d'introduir el subdomini "correoweb" a la URL del navegador, seguit del nom del domini. En el següent exemple, utilitzem el domini fictici "example.com", i introduïm les dades que ens demanen.

RoundCube_cat_0.png

RoundCube_cat_1.jpeg 

 

2.-Gestionar el correu

RoundCube_cat_6.jpeg

 

Un cop accedim al correu web Roundcube, podem visualitzar una pantalla amb els diferents elements que ens permetran gestionar els nostres missatges.

RoundCube_cat_11.jpeg

 

A l'apartat superior trobem les icones per realitzar accions concretes amb els correus, crear i enviar correus.

 

A la part inferior del la safata de correus apareixen les següents icones:

RoundCube_cat_40.jpeg    Si tenim marcada la primera icona, els missatges es mostren en forma de llista.


RoundCube_cat_41.jpeg   Si marquem la segona icona, els correus es mostren agrupats per conversa, en format desplegable.

 

RoundCube_cat_39.jpeg   Si premem sobre la icona que apareix a la part inferior de la safata de missatges, activem la vista prèvia dels missatges.

Si fem clic amb el botó dret del ratolí sobre algun missatge, es mostren les accions que podem realitzar.

RoundCube_cat_12.jpeg

 

3.-Gestionar contactes

En el gestor de correu Roundcube podem donar d'alta nous contactes i administrar grups. 

 

Els contactes de Roundcube permeten anotar els camps bàsics de nom d'usuari, cognom i correu electrònic i, a més a més, informació avançada com adreça, telèfon, ciutat, etc.


 

En el següent enllaç Com utilitzar els contactes a Roundcube trobem més informació sobre la creació del contactes.

 

4.-Gestionar calendari

El gestor de correu Roundcube incorpora una completa funció de calendari que ens permet crear i gestionar la nostra agenda personal.

 

El calendari que ens oferix Roundcube ens permet crear diferents calendaris i vincular usuaris que utilitzen Roundube als esdeveniments que es creen.  

 

En el següent enllaç Com utilitzar el calendari de Roundcube trobem més informació referent a la utilització del calendari.

 

5.-Opcions de configuració de Roundcube

Totes les preferències que ens ofereix Roundcube les podem trobar a l'apartat de "Configuració".

RoundCube_cat_9.jpeg

 

Tenim sis apartats principals de configuració i, dins de cada un d'ells, apartats més específics per modificar opcions com la composició de missatges, estructura de carpetes, filtres de resposta, etc.


 

En el següent enllaç Com modificar les característiques de Roundcube trobem més informació Referent a les opcions de configuració.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.