Roundcube ens permet configurar diferents paràmetres del seu aspecte i funcionament des de les seves opcions de configuració.

 

1.-Accedir a les opcions de configuració

A la pantalla principal de Roundcube, fem clic sobre la pestanya "Configuració" del menú superior dret.

 

2.- Editar preferències

Des de l'opció "Preferències" tenim l'opció de modificar diferents paràmetres segons les nostres necessitats. 

Roundcube_configuracion_001_ca.jpg

 

Les opcions que podem editar són: 

  • Interfície de l'usuari: ens permet modificar l'idioma en què es mostra Roundcube, el tema que utilitza o el format de la data i l'hora.
  • Vista de la bústia: podem modificar la paginació de correus, els paràmetres de confirmació de recepció i les notificacions d'escriptori.
  • Vista de missatge: modifiquem opcions sobre com es mostra el contingut dels correus.
  • Composició de missatges: escollim entre crear sempre correus en HTML, activar la signatura i altres opcions.
  • Contactes: és possible escollir com es mostraran els contactes i la seva paginació.
  • Carpetes especials: des d'aquesta opció és possible modificar les carpetes especials "SPAM", "Enviats", etc.
  • Configuració del servidor: en aquesta opció podem activar que al tancar la sessió es buidi la paperera i altres opcions sobre l'eliminació de correus.
  • Calendari: podem escollir colors i altres opcions que afecten el calendari. 

 

3.-Editar carpetes

A "Carpetes" podem activar o desactivar carpetes en el nostre compte. Si desactivem una carpeta, no es mostrarà encara que el seu contingut continuarà estan en el servidor i comptarà a l'hora de calcular la capacitat del compte. També tenim l'opció de crear noves carpetes (opció "+") o esborrar capetes que ja existeixen. Les carpetes especials es mostren en gris i no són eliminables.

Roundcube_configuracion_002_ca.jpg

 

4.-Editar identitats

Les identitats permeten indicar l'adreça de correu des d'on s'envia el correu i a la que s'enviaran les respostes. A Roundcube es poden tenir múltiples identitats que podrem seleccionar a l'hora de fer un enviament de correu. Des d'aquesta opció també podem configurar una signatura diferent a cada identitat.

Si volem crear una nova identitat hem de fer clic sobre la icona "+" de la part inferior. Per eliminar una identitat, la seleccionem i fem clic sobre la icona de la paperera. Si volem modificar alguna ja creada, la seleccionem, modifiquem les dades i fem clic sobre el botó "Desar".

Roundcube_configuracion_003_ca.jpg

 

 5.-Crear plantilles de respostes

A Roundcube podem crear plantilles de respostes que podem utilitzar a l'hora de respondre o enviar correus. Per afegir una nova plantilla de resposta fem clic sobre la icona "+", assignar un nom a la plantilla, omplim el contingut i ho desem amb el botó "Desa".

Per editar una plantilla de resposta la seleccionem, editem el seu contingut i la desem amb el botó "Desa". Per esborrar una plantilla la seleccionem i fem clic a sobre de la icona de la paperera.

 Roundcube_configuracion_004_ca.jpg

 

6.-Modificar contrasenya

Mitjançant aquesta opció podem modificar la contrasenya del nostre compte de correu.

Per fer-ho posem la contrasenya actual, dues vegades la nova contrasenya i fem clic sobre "Desa".

Roundcube_configuracion_005_ca.jpg

  

 7.-Filtres

Per automatitzar la ordenació dels nostres correus podem crear un filtre. Roundcube permet filtrar pel contingut dels camps "assumpte", "de", "per" i "cc". Una vegada creat el filtre, si es rep un correu que compleixi amb el filtre creat, es mourà a la carpeta que hem indicat en el filtre. 

Roundcube_configuracion_006_ca.jpg

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.