Per mitjà del gestor Roundcube podem modificar la contrasenya del compte de correu sense tenir la necessitat d'accedir al Panell de control de CDmon. Per fer-ho hem de seguir els següents passos:

 

1.-Accés al Webmail Roundcube

Accedim a Roundcube introduint el subdomini "correuweb" a la URL del navegador, seguit del nom del domini. En el següent exemple, utilitzem el domini fictici example.com, i introduïm les dades que ens demanen.

RoundCube_cat_0.png

RoundCube_cat_1.jpeg

 

 

2.-Modificar la contrasenya

Un cop iniciem la sessió amb el Roundcube, accedim a l'apartat "Configuració" i a la part esquerra de la pantalla trobarem els apartats de configuració del Roundcube. Per modificar la contrasenya accedim a "Contrasenya".

RoundCube_cat_9.jpeg

Contrasenya_roundcube_1.jpeg

 

En aquest apartat ens demana que indiquem la contrasenya que té actualment el compte i seguidament la nova contrasenya per duplicat. Per finalitzar i confirmar el canvi seleccionem l'opció "Desa". Des d'aquest moment per accedir al compte anotarem la nova contrasenya.

Contrasenya_roundcube_2.jpeg

Contrasenya_roundcube_3.jpeg

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.