Per crear la signatura a Rouncube hem de seguir els següents passos.

 

1.- Activar signatura

El primer pas per configurar la firma a RoundCube és accedir a "Configuració", "Preferències" i "Composició de missatges". Aquí trobem l'opció "Escriure missatges en HTML" on seleccionem "sempre", d'aquesta manera sempre que es redacti un correu es mostrarà la signatura i la imatge que tingui vinculada.

Signatura_roundcube_2.jpeg

 

2.- Accedir a l'apartat identitats

Dintre de RoundCube, accedim a "Configuració", "Identitats" i seleccionem la identitat que hi apareix per modificar-la. Podem establir el nom a mostrar, el correu de resposta, la signatura i altres característiques.

Per a personalitzar la signatura escrivim al requadre "Signatura" el text desitjat, tal com veiem a la següent imatge.


 

3.- Inserir imatge

RoundCube ens ofereix la possibilitat d'adjuntar imatges per a la signatura de manera molt fàcil, sempre amb una mida màxim de 64 KB i sense necessitat d'introduir codi HTML. Si es crea més d'una firma, la suma de la mida de les imatges no poden superar els 64 KB.

Per afegir un logo o imatge a la nostra signatura hem de marcar la casella "Signatura en HTML" i clicar sobre la icona "inserir/editar imatge" que es mostra a la següent imatge.

Signatura_roundcube_3.jpeg

 

Seguidament utilitzem el botó "Afegeix una imatge" per obrir el quadre per adjuntar les imatges.


 

A l'apartat "Font" indiquem la direcció local on es troba la imatge i just a sota especifiquem la mida que volem per a la imatge.

Signatura_roundcube_6.jpeg

 

Per últim es mostra el llistat d'imatges disponibles, per escollir una o una altra cliquem directament sobre la imatge.

Signatura_roundcube_7.jpeg

 

Un cop seleccionada a l'apartat anterior quedarà inserida a la signatura. Podem moure o modificar la mida de manera fàcil seleccionant la imatge i arrossegant una de les cantonades. Per finalitzar la configuració, seleccionem "Desa" per guardar els canvis.

Signatura_roundcube_8.jpeg

 

4.- Inserir imatge per HTML

RoundCube ens ofereix la possibilitat d'inserir una imatge a la signatura per mitjà de codi HTML. Per fer-ho, marquem la casella "Signatura en HTML" i a la barra que hi apareix al quadre de la signatura seleccionem l'opció "Codi font".

Signatura_roundcube_9.jpeg

 

S'obre l'editor de codi HTML on copiem la URL (adreça) corresponent al logo o a la imatge que volem afegir a la nostra signatura. Una vegada copiat el codi premem "Acceptar".

Si no tenim una URL on aparegui la imatge que volem inserir, hem de pujar prèviament la imatge per FTP a l'allotjament i posteriorment afegir la URL resultant.

Un exemple de codi HTML és el següent:

imatge.png

A l'apartat "src" indiquem l'URL de la imatge entre cometes i en l'apartat "alt" anotem el nom de la imatge entre cometes.

Signatura_roundcube_10.jpeg

 

Un cop seleccionada la imatge, la podem moure o modificar la mida de manera fàcil seleccionant la imatge i arrossegant una de les cantonades i per últim cliquem "Desa" per guardar els canvis.

Signatura_roundcube_8.jpeg

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.