El gestor Webmail serà substituït íntegrament per Roundcube als servidors de CDmon. Per tant, si emmagatzemem els contactes a Webmail haurem d'exportar-los al nou gestor Roundcube. Seguidament, expliquem com fer la importació dels contactes de Webmail a Roundcube.

 

1.-Exportació des de Webmail
Accedim a Webmail amb la URL corresponent al nostre domini: webmail.example.cat.

Selección_284.jpeg

Selección_285.jpeg

 

 

Ens dirigim a "Adreces" i dins, ens dirigim al final de la página, a l'apartat "Address book export". En aquest apartat hem de verificar que l'opció de "Field delimiter" contingui l'expressió "Comma (,)". Després, cliquem sobre l'opció "Export to CSV File" per exportar els contactes a un arxiu .csv.

Selección_274.jpeg 

2.-Importació a Roundcube

Un cop tenim l'arxiu exportat des de Webmail, accedim a Roundcube des de la URL corresponent al nostre domini, correoweb.example.cat.

Selección_278.jpeg

Selección_276.jpeg

 

Ens dirigim a "Contactes" i dins, a l'apartat "Importar".

Selección_279.jpeg

 

A l'apartat d'"Importar contactes", seleccionem l'arxiu que hem exportat anteriorment i realitzem la importació.

Si en el missatge d'"Actualment donem suport a la importació d'adreces des de fitxers de tipus vCard o CSV" no apareix l'opció de CSV, és perquè la versió de Roundcube no permet la importació. En aquest cas cal posar-se en contacte amb nosaltres i realitzarem els canvis necessaris.

Selección_281.jpeg

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.