En aquest article expliquem com podem configurar un compte de correu ja creat a CDmon per a Mail de MAC OS v7.1 de forma fàcil i ràpida.

A la següent configuració, utilitzem com a exemple el compte “demo@example.com”, aquest compte de correu s'ha de modificar per la direcció de correu a configurar.

 

1.-Configuració prèvia del compte

Iniciem el gestor de correu i accedim a l'apartat "Comptes". Fem clic a "+", seleccionem l'opció "Afegir un altre compte de correu" i "Continuar".

MAC_1.jpeg

 

Introduïm el nom del compte, l'adreça de correu i la clau.

MAC_2.jpeg

 

 

2.-Dades principals del compte

A la següent pantalla seleccionem el tipus de protocol de connexió, IMAP o POP, el nom del servidor d'entrada, el nom del compte de correu a l'apartat de "Nom d'usuari" i finalment, la clau.

MAC_3.jpeg

 

Al següent apartat especifiquem informació sobre el servidor entrant (IMAP O POP). Deixem en blanc el "Prefix de ruta", No activem el SSL, anotem el port 143 per a IMAP o 110 per a POP3 i la manera d'autenticació per "Contrasenya".

MAC_4.jpeg

 

A la següent finestra anotem el nom del servidor SMTP, el nom del compte de correu i la contrasenya.

MAC_5.jpeg

 

 

3.-Opcions avançades del compte de correu

Ara hem de revisar algunes dades. Anem a "Comptes", "Informació del compte", i a "Servidor de correu sortint (SMTP)" seleccionem "Editar llista de servidors SMTP".

MAC_7.jpeg

 

S'obre una nova finestra amb la informació del servidor SMTP. A l'apartat "Avançat" anotem el port personalitzat 578 i desactivem l'opció "Utilitza SSL" en el cas que estigui activada.

MAC_8.jpeg

 

Un cop acceptem la configuració de l'SMTP, tornem a la informació del compte de correu que hem creat anteriorment i anem a l'apartat "Avançat". Comprovem que el port que utilitza IMAP és el 143 o el POP3 el 110, i que l'opció "Utilitza SSL" està desactivada. Amb aquesta última comprovació tenim el compte configurat.

MAC_9.jpeg

 

 

Per més informació, podeu contactar amb nosaltres.