Si disposem d'un compte de CDmon, podem configurar-lo també a Gmail en quatre passos.

En aquest cas, utilitzem com a exemple el compte “demo@example.com”, aquest compte de correu s'ha de modificar per la direcció de correu a configurar.

 

1.-Configuració del compte

El primer pas és accedir al Gmail per mitjà d'algun compte ja exitent. Fem clic a la icona “Configuració” i tornem a seleccionar “Configuració”.

1.png


Una vegada dins, hem d'anar a l'apartat “Comptes i Importació”, i seleccionar “Afegir un compte de correu POP3 meu”.

2-cat.jpeg

Indiquem el compte de correu de CDmon que volem configurar a Gmail.

3.png

 

A la pàgina següent introduïm el nom d'usuari del compte, la contrasenya, el servidor POP (pop3. seguit del domini), i el Port (sempre el 110).

Si volem tenir els correus a CDmon i a Gmail, marquem l'opció “Deixa una còpia del missatge recuperat al servidor” Una vegada fet, fem clic a “Afegeix un compte”.

4.png

 

En aquest apartat, seleccionem “Sí, vull poder enviar correu com a demo@example.com” perquè a l'hora d'enviar un correu, puguem utilitzar el compte que estem configurant.

5.png

 

Seguidament introduïm el nom que volem que es mostri en enviar un correu.

6.png

 

En aquest apartat definim si volem que els enviaments fets amb demo@example.com es facin a través de Gmail, o des del servidors SMTP d'example.com.

Seleccionem “Envieu-ho mitjantçant els servidors SMTP d'example.com”, seguidament indiquem el servidor SMTP de CDmon, el nom d'usuari o el compte de correu i la  contrasenya. També hem d'escollir el tipus de connexió TLS.

7.png

 

Per últim, hem de confirmar que el compte és nostre, introduint un codi que rebrem al compte que intentem configurar, en aquest cas a demo@example.com.

8.png

 

Aquí veiem els dos comptes configurats correctament.

9.jpeg

 

2.-Provar el compte

Ara quan enviem un missatge es podrà escollir amb quin dels dos comptes l'enviem. Per seleccionar el compte fem clic en el missatge al “De”. Aquí veiem el compte de CDmon que acabem de configurar.

10.png

 

3.-Eliminar el compte

Per eliminar els comptes creats, anem a l'apartat “Comptes” i fem clic a “suprimeix” que apareix al costat del nom del compte.

11.png

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.